گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
mitramz1378
mitramz1378 جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان امد وقت است که باز ایی

 behnaz20: یوسف گم گشته باز اید به کنعان غم مخور...کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
 
لینک یادداشت
mohadese432
mohadese432 شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
ای که دل بردی زدلدارمن ازارش من // انچه اودرکارمن کرده است درکارش مکن

 عطرنور┆زهرا┆: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم/دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 mohadese432: اسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است / بادوستان مروت بادیگران مدارا
 عطرنور┆زهرا┆: امان که کار من ای شوخ زار کردی و رفتی/به شوخ آمدی و کارزار کردی و رفتی
 ستاره: یا رب سببی ساز که یارم به سلامت/باز آید و برهاندم از یند ملامت
 pooriya: تعقیب مفتّش هم از این شیره ی قاچاق/بابی است در این مسئله ممدود نه مقصور
 mohadese432: رتم یلی بوددرسیستان / منش کرده ام رستم دستان
 عطرنور┆زهرا┆: نوروز مینوازد روح از نسیم اسحار/خورشید میدرخشد بر چشمه های کوهسار
 ستاره: روز و شب دل طلب جام جم از ما می کرد /وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
 عطرنور┆زهرا┆: دوش دهقان فلک،دست به داسِ مهِ نو/دور زد ،کشته ی سی روزه ی ما کرده درو
 pooriya: وه که ان اهوی سیه چشم گشود/از سر زلف سیه نافه ی خونین جگری
 ستاره: یارم چو قدح بدست گیرد / بازار بتان شکست گیرد
 عطرنور┆زهرا┆: در بیشه مزن آتش و خاموش کن ایدل!/درکش تو زبان را که زبان تو زبانه است
 mohadese432: تاتونگاه می کنی کارمن اه کردن است / ای به فدای چشم تواین چه نگاه کردن است
 ghazal110: تن محنت کشی دیرم خدایا //دل حسرت کشی دیرم خدایا
 عطرنور┆زهرا┆: آمد از تاب و تبم جان به لبم ایکاش که جانان/بادم عیسویم این دم آخر به سرآید
 ستاره: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز / دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
 mohadese432: زغم کسی هلاکم که زمن خرندارد / عجب ازمحبت من که دراواثرندارد
 ستاره: دردا که فراق ناتوان کرد مرا / در بستر ناتوانی انداخت مرا
 عطرنور┆زهرا┆: اگر خورشید شد خاموش،ماه و اختری هم هست/و گر آتش شود خاکستر آن زیر اخگری هم هست
 ستاره: تو از ما غافل و ما با تو همراه / ز ما فریاد می آید تو خاموش
 عطرنور┆زهرا┆: شر و شور جهانی خود به فریادند و میگویند/که در آینده ی نزدیک شور محشری هم هست
 ستاره: تو آنی کز آن یک مگس رنجه ای / که امروز سالار و سر پنجه ای
 mohadese432: یکی خنجرابگون برکشید / همی خواست که ازتن سرش رابرید
 عطرنور┆زهرا┆: در گوشه ی کاشانه بسی سوختم اما/ان شمع نبودم که به کاشانه بمیرم
 Abi67: من هرچه دیده ام زدل ودیده دیده ام/گاهی زدل بود گله گاهی زدیدهام
 ستاره: میخورد خون دلم مردمک دیده رواست / که چرا دل به جگرگوشه مردم دتدم
 عطرنور┆زهرا┆: مرا باز از چمن آواز دادند/دلم از آشیان پرواز دادند
 مهدی صدیقی: دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را // دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 عطرنور┆زهرا┆: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا/بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
 mohadese432: اسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است / بادوستان مروت بادیگران مدارا
 najmeh65: الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور/ پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی
 ستاره: یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب / بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند؟
 mohadese432: دگرگونه ترباشدایین ما / جزاین باشدارایش دین ما
 ستاره: ای که دستت می رسد کاری بکن / پیش از کر تو نیاید هیچ کار
 mohadese432: روزاول که دل من به تمنای توپرزد / چون کبوترلب بام تونشستم
 ستاره: من مست ودیوانه ما را که برد خانه / صدبار به دل گفتم کم خور دوسه پیمانه
 Abi67: هرجفا که آن دلبرزیبا کند / چون وفا در جان عاشق جاکند
 ستاره: دلبرا در دل سنگ تو وفا نیست چرا/ کافران را دل نرمست و تو را نیست چرا
 ghazal110: ای دل غلام شاه جهان باش وشاه باش///پیوسته درحمایت لطف اله باش
 ستاره: شیرین قصه را به کلاغان نمی دهند / یک چای تلخ با تو عزیزم غنیمت است
 jinous: روزاحباب تو نورانی الی یوم الحساب /روزاعدای تو ظلمانی الی یوم القیام
 ستاره: مرا مهر سیه چشمان ز سر یسرون نخواهد شد / قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
 Abi67: دیشب جمال رویت تشبیه ماه کردم / تو به زماه بودی من اشتباه کردم
 ستاره: متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان / حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست
 ghazal110: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد //وجودنازکت آزرده گزند مباد
 ستاره: دولتی یابم اگر در نظر شمع رخت/ کشته و سوخته یابند چو پروانه مرا
 ghazal110: ای دل غلام شاه جهان باش وشاه باش//پیوسته در حمایت لطف اله باش
 ستاره: شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد / گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ
 ghazal110: ای وای براسیری کز یادرفته باشد //دردام مانده باشد صیاد رفته باشد
 ستاره: در این کویر، دم از جاودانگی نزنم / نسیم اگر بوَزد ردّ پا نمی‌ماند
 ghazal110: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید //گفتگوی من وحیرانی من گوش کنید
 ستاره: دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز/ صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشم
 ghazal110: من ان نگین سلیمان به هیچ نستانم//که گاه گاه براو دست اهرمن باشد
 ستاره: دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش/ جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود
 ghazal110: در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد //عشق پیدا شد واتش به همه عالم زد
 ستاره: دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد / یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد
 ghazal110: شما نمی خوای بخوابی ؟؟!!فکرنکنی کم آوردما، خوابم میاد .شب خوش ستاره جون
 ستاره: می دونم عزیزم... اصولا خانوما عمرا کم نمیارن.......اما الآن ظهره ها....2:24
 ستاره: ای بابا...........پرا هیچ کس نیست!
 ghazal110: دل اگر خداشناسی همه دررخ علی بین //به علی شناختم من به خداقسم خدارا
 parasto00: ای برده نمازمن زهنگام///همین وقت نمازشدبیارام
 ghazal110: مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند//هرآن قسمت که آنجاشدکم وافزون نخواهدشد
 saha921: دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم/باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟
 ستاره: یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم / تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم....شهریار
 toska: در نمازم خم ابروی تو در یاد امد حالتی رفت که محراب به فریاد امد
 leyla22466: دوش می امد و رخساره برافروخته بود/ تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود
 ستاره: دارم از زلف ساهش گله چندان که مپرس / که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس
 Abi67: ستاره ای نه مهی نه فرشته ای نه گلی نه / که هر چه گویمت آنی چو بنگرم به از آنی
 Shaghayegh: یکی از بزرگان اهل تمیز/حکایت کند زبن عبدالعزیز
 ستاره: ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هرچه دیده بیند دل کند یاد
 AnahitaH: دوش مرغی به صبح مینالید عقل و صبرم ببرد تا طاقت و هوش
 Abi67: شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش / ما را برای سوز و گداز آفریده اند
 RainDrop: دریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد * تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی ست
 miladr72: تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند / عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست
 ستاره: تو را من پشم در راهم شباهنگام... در آن دم که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
 Abi67: یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد / درد و بلای او کاش بر جان من بیفتد
 پارسا حسینی پور: دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را/دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 .: اهل داد و داور عادل مآل مال ملک// کو سرامساک را در لمحه آرد دمار...دیوان نایاب بی نقطه
 ستاره: رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود / دیگر به چه امید در این شهر توان بود
 FarDin: دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند ون در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند سارا
 Abi67: در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند
 FarDin: در غیبت او اگر مرا دار زنند بر چوبه دار منتظر خواهم ماند
 marzi9833: دیدمت شبی به خواب و سر خوشم...وه مگر به خواب ها ببینمت
 ستاره: تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی / با غیر آشنایی ، با دوستان غریبی؟!
 عطرنور┆زهرا┆: یار اگر با ما گهی صلح و گهی پیکار داشت/ما حریف عشق او بودیم و با ما کار داشت
 vvahid: تو اگر کوچ کنی بغض گلو میشکند////باش تا خواب تو تعبیر شود بعد برو
 ستاره: وا... که شهر بی تو مرا حبس می شود / آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست
 hedyeh20: تلقین درس اهل نظر یک اشارت است/کردم اشارتی و مکرر نمی کنم
 مریم: تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد / هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت
 afsaneh12: تا نیست نگری ره هستت ندهند/ وین مرتبه با همت پستت ندهند
 ستاره: در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا/ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
 hedyeh20: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد/وجود نازکت آزرده ی گزند مباد
 pooriya: دگر از دوستان نبینم کس/ای فلک داستان ما هم بس
 ستاره: ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیده ما را انیس و مونس شد
 hedyeh20: دانی که را سزد صفت پاکی/آن کاو وجود خویش نیالاید
 vvahid: دل به امید صدایی که مگر در تو رسد///ناله ها کرد دراین کوه که فرهاد نکرد
 FarDin: دل بـه هـجـران تـو عمریست شکیباست ولی== بــار پــیــری شــکــنــد پـشـت شـکـیـبـائـی را
 hedyeh20: آتش آن نیست که از شعله ی او خندد شمع/آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
 neda68: در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
 hedyeh20: علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را/که به ماسوا فکندی همه سایه ی همارا
 neda68: اگر روزی به دست آرم سر زلف نگارم را***شمارم موبه مو شرح غم شبهای تارم را
 mohadese432: اگرمیدانستم رنج جدایی را / به دل هرگزنمیدادم اشنایی را
 hedyeh20: آنان که محیط فضل آداب شدند/در جمع کمال شمع اصحاب شدند
 neda68: دانی که چرا راز دلم با تو نگفتم؟***چون طاقت اسرار نداری
 hedyeh20: یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند/طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم
 marjan67: میسوزم از فراقت روی از جفا بگردان/هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان
 ستاره: ناز بنیاد نکن تا نکنی بنیادم / زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
 marg: من از بیگانگان هرگز ننالم / به جانم هرچه کرد آن آشنا کرد
 hedyeh20: دریای دل از لطفش پر خسرو و پر شیرین/وز قطره ی اندیشه صد گونه گهر سازد
 mohammad74: دی میشد و گفتم صنما عهد بجای آر///گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست
 hedyeh20: تو قد بینی و مجنون جلوه ی ناز/تو چشم و او نگاه ناوک انداز
 mohammad74: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی///چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی
 mohadese432: یادوصال میکنم دیده پراب میشود / شرح فراق میکنم سینه کباب میشود
 ستاره: در این بازار گر سودیست با درویش خرسندست / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
 mohammad74: یکی را بر مراد دل رسانی///یکی را در غم و حسرت نشانی!!!
 mohadese432: یک ستاره گاه احسان میکند / تیره شب رانورباران میکند
 mohammad74: دردی کشان همی شد در شرب زر کشیده///صد ماهرو ز رشکش جیب غضب دریده
 mohadese432: هرگزحسدنبردم برمنصبی ومالی / الابرانکه داردبادلبری وصالی
 hessam1357: یار ی اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد------دوستی کی آخر آمد دوستاران را چه شد
 mohadese432: درمیخانه که بتزاست چراحافظ گفت / دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند
 hessam1357: دلا غافل زسبحانی جه حاصل ------------ مطیع امر شیطانی چه حاصل
 mohadese432: لاله دیدم روی زیبای توام امدبه یاد / شعله دیدم سرکشی های توام امدبه یاد
 hessam1357: درد ما را نیست درمان الغیاث------ هجر ما را نیست پایان الغیاث
 mohammad74: سینه ی عریان او را دیده ام هنگام خواب///از برای آرزوها تکیه گاهی دیده ام!
 hessam1357: ما را رها کنید در این رنج بی حساب ----- با قلب پاره پاره و با جگری کباب
 mohadese432: بیزارم ازان کهنه خدایی که توداری / هرلحظه مراتازه خدای دگراستی
 hessam1357: یاری اند کس نمی بینیم یاران را چه شد ----- دوستی کی آخر آمد دوستاران را چه شد
 mohammad74: دردا که در دیار شما درد یار نیست///آن جا که درد یار نباشد دیار نیست
 hessam1357: ترک زرین کمر موی میان بسیار الست ----- نه که چون تو جوان نیست جوان بسیار است
 barbod: تنها نیم که همره خود می برم به گور///صدها هزار نفرت و نفرین و آرزو...
 hedyeh20: ور نبود جامه ی اطلس تو را/دلق کهن ساتر تن بس تو را
 mohammad74: ای همه هستی ز تو پیدا شده/// خاک ضعیف از تو توانا شده
 hedyeh20: هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ایوان مداین را آیینه ی عبرت دان
 hessam1357: نم نم باران غباران هوا را شسته بود ----- از نم باران پر پروانه ها آغشته بود
 ---: دوستی با مردم دانا نکوست/دشمن دانا به از نادان دوست
 پارسا حسینی پور: تا فصل وصال منتظر خواهم ماند/تا دیدن یار منتظر خواهم ماند/در غیبت او اگر مرا دار زنند/بر چوبه دار منتظر خواهم ماند
 hedyeh20: دانست که دل اسیر دارد/دردی نه دوابذیر دارد
 sadeghan2013: دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید ... زینهار ای دوستان جان من و جان شما
 hessam1357: ای صاحب کرامت شکرانه سلامت ---- روزی تفقدی کن درویش بی نوا را
 yeganeh71: اگر روزی مقدر شد که با اشکت وضو سازم-خدا داند که با چشمت هزاران قبله میسازم
 barbod: مرا پرسی که چونی بین که چونم/// فغانم ناله ام اشکم جنونم/// پریرویی مرا دیوانه کرده مسلمانان که می داند فسونم؟...
 ستاره: من و مهتابِ شب و عشقِ تو جانا / برسان صبح خدایا که دیوانه نگردم
 mohammad1000: من ملک بودم و فردوس برین جایم بود /آدم اورد دراین دیر خراب آبادم
 Afroooz71: مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام//خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام
 ---: منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن//منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن//وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم//که در طریقت ما کافریست رنجیدن
 yeganeh71: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد/عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
 کژال باغستانی: دانی که چه ها چه ها میخواهم / وصل تو منه بی سروپا میخواهم
 ستاره: مرغ سحر ناله سر کن/داغ مرا تازه تر کن/زآه شرر بار این قفس را/ برشکن و زیر و زبر کن
 کژال باغستانی: نیست امید صلاحی ز فساد حافظ / چونکه تقدیرچنین است چه تدبیرکنم
 barbod: من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم///که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را...
 ستاره: از خلوص عمل شیخ همین فهمیدم / راه‌های نرسیدن به خدا بسیار است
 baran23: تا درون آمد غمش ازسینه بیرون شد نفس/نازم این مهمان که بیرون کرد صاحبخانه را
 کژال باغستانی: امدی جانم به قربانت ولی اینجا چرا / بی وفا حلا که من افتاده ام از پا چرا
 roya17: آن قصر که جمشید در اون جام گرفت...آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
 adeli47: تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن / در جهان گریاندن آسانست اشکی پاک کن
 shokremolve: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 behnaz20: امدی جانم به قربانت ولی حالا چرا...بی وفا حالا که افتاده ام از پا چرا
 
لینک یادداشت
barbod
barbod پنج شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲
ای دوست قبولم کن و جانم بستان//مستم کن و از هردو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گیرد بی تو.........//آتش به من اندر زن و آنم بستان..

 ستاره: نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی/ که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی
 گیلانی: یارم چون قدح بدست گیرد/ بازار بتان شکست گیرد
 ستاره: دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست/جای چشم ابرو نگیرد گرچه آن بالا تر است
 kim1379: flllkgkkfg
 کژال باغستانی: کژال : توانا بود هرکه دانا بود / زدانش دل پیر برنابود
 ستاره: دردم از یار است و درمان نیز هم / دل فدای او شد و جان نیز هم
 کژال باغستانی: من وانکار شراب این چه حکایت باشد/ غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد
 ستاره: دنیا به روی سینه ی من دست رد گذاشت/ بر هر چه آرزو به دلم بود سد گذاشت
 barbod: تصویر ماه، جلوه دهد قاب برکه را///چون صورتت که آینه از وی منقش است...
 ستاره: تا نیمه چرا ای دوست لاجرعه مرا سرکش / من فلسفه ای دارم یا خالی و یا لبریز
 Rolex: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم //// تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم
 barbod: من از نگاه تو می چینم آفتابم را///چنان که از دهنت می خورم شرابم را...
 baran23: آری آری نوجوانی می توان از سرگرفتن /گرتوان بانوجوانان ریخت طرح زندگانی
 کژال باغستانی: یارم چو قدح به دست گیرد /بازار بتان شکست گیرد
 roya17: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدارا...دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 adeli47: من
 adeli47: آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم/ می روی و مقابلی غائب و در تصوری
 shokremolve: یاد ان روزی که در گلشن فغانی داشتم...در کنار لاله و گل اشیانی داشتم
 behnaz20: من نگویم که مرا از قفس ازاد کنید...قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 
لینک یادداشت
FAFA75
FAFA75 جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
یا رب سببی ساز که یارم بسلامـتـــــــــــــــــ
باز اید و برهانم از بند ملامتــــــــــــــــــــ


 روستایی: تو میرسی به عزیزان سلام من برسان*** که من هنوز بدان رهگذر گذارم نیست
 FAFA75: هیچی عذر میخوام اقا
 روستایی: عذر میخوام اقا؟؟؟؟؟ یادم نمیاد گفته باشم آقا هستم یا خانم
 FAFA75: خخخخ سوتفاهم نشه فقط حسم گفت اقا هستید اگه خانمید معذرت میخوام سرکار خانم
 gorgani: آنکه دائم نفسش حس تو را داشت, منم این چنین عشق تو در سینه نگهداشت, منم
 mahdi136958: مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد / اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد
 mehrdad221: دل میرود ز دستم ساحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا
 parnian ghasemy: ان خدا وندی که زد نقش رخ لیلای من................با زبان یار گوید با من شیدا سخن
 shokremolve: نفس کز گرمگاه سینه میاید برون ابری شود تاریک/چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
 
لینک یادداشت
houmanrad207
houmanrad207 سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
مادر زیباترین واژه هستی و پدر با سخاوت ترین معنی عطش یاد دادند صداقت را .که تنها را ه یک راهست به سوی ایزد یکتا.پدر میگفت سختیها همه درسند در آخر و مادر چای دم میکرد و من رویای او در سر.کلامی پای تا سر مهر پیامی دم به دم فاخر نگفتندم ولی روزی رسد حالت به شیدایی پریشانی شود حاصل ز پنهانی و پیدایی.مراد از این گسستن چیست دلیل نو شدن در چیست اگر دردست درمان کن وگر سخت است آسان کن.در این منزلگه تکرار به سامانم رسان اینبار شبان خسته ای گشتم غمم جسمو رمه افکار بیا دست نوازش باش سراسر حس خواهش باش .مرنجانم که تقدیر است دعایم کن نیایش باش.
تقدیم به نگین.منتظر سروده های زیبات هستم

 shokremolve: شصت و شاهد هردو دعوای بزرگی میکنند/پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است
 
لینک یادداشت
hataw
hataw چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
نظارگیان روی خوبت ، چون در نگرند از کران ها /
در آینه نقش خویش بینند ، زین است تفاوت نشان ها.

 atefeh: ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او // غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او
 ahmadjalili: مال و ثروت ، حسن صورت نزد خالق شرط نیست / نزد او محبوب باشد هر که با تقوا تر است
 atefeh: تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی//با غیر آشنایی، با آشنا غریبی؟
 Negar68: یا رب از ابر هدایت برسان بارانی/ پیش تر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
 ahmadjalili: من به مردن راضی ام اما نمی آید اجل / بخت بد بین از اجل هم نار می باید کشید
 atefeh: دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد//جز غم که هزار آفرین بر غم باد
 ahmadjalili: در جوانی حاصل عمرم به نادانی گذشت /آنچه باقی بود آنهم در پشیمانی گذشت
 IMANIHO: تو کز مهنت دیگران بی غمی/نشاید که نامت نهند آدمی
 Negar68: یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید
 ahmadjalili: دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود / تا کجا باز دل غم زده ای
 marjanzamani: یا رب تو مرا به روی لیلی / هر لحظه بده زیاده میلی
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 elahe1987: شکر فروش که عمرش دراز باد چرا. تفقدی نکند طوطی شکر خا را
 elahe1987: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند
 shokremolve: دلم از داغ نامردی نسیمی سرد میخواهد/میان قحطی مرحم دلی همدرد میخواهد/مگر یادت نمیاید در اغاز محبت ها/شبی گفتم در گوشت رفاقت مرد میخواهد
 
لینک یادداشت
FZ
FZ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
بنی آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند
 shokremolve: دلا تا کی در این زندان فریب این و ان بینی...یکی زین چاه ضلمانی برونشو تا جهان بینی
 
لینک یادداشت
Roshanak72
Roshanak72 شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
پرسیدم ازو واسطهٔ هجران را / گفتا سببی هست بگویم آن را / من چشم توام اگر نبینی چه عجب / من جان توام کسی نبیند جان را (ابوسعید ابوالخیر)
 hejabr: الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور / پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی
 sattar: یارب مرا یاری بده تا یک دل و یارش شوم // هجرو فراق اورا بده تا من وفا دارش شوم
 khasteh5271: مرا مثل یک قاب با خود نگه دار/چه کاریست دیگر تو را با درونم
 maryamtaheri72: مرا چون آینه هرکس به کیش خویش پندارد/و الا من چو می با مست و با هشیار یکرنگم
 mohadese432: lمن ازان حسن روزافزون که یوسف داشت فهمیدم / که عشق ازپرده ی عصمت برون اردزلیخارا
 najmeh65: الا یا ایها الساقی ادرکاسا وناولها *که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
 mohadese432: اسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است / بادوستان مروت بادشمنان مدارا
 adamak98: از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم / خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم
 mohadese432: مرگ ان نییست که درقبرسیاه دفن شوم / مرگ ان است که ازخاطرتومحوشوم
 mohadese51: ما ز یاران چشم یاری داشتیم /خود غلط بود انچه میپنداشتیم
 mohadese432: ماییم ونوای بینوایی / بسم الله اگرحریف مایی
 mohadese432: ماییم ونوای بینوایی / بسم الله اگرحریف مایی
 ghazal110: یارب سببی ساز که یارم به سلامت//// بازاید و برهاندم از چنگ ملامت
 ستاره: تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو / پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
 ghazal110: وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم //که در طریقت ما کافریست رنجیدن
 ستاره: ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست/ عاشقی شیئه رندان بلا کش باشد
 mohadese432: دلادرعاشقی صاحب قدم باش / که دراین ره نباشدکاربی اجر
 ستاره: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد / زدم این فال و گدشت اختر و کار آخر شد
 mohadese432: دردم ازیاراست ودرمان نیست هم / دل فدای اوشدوجان نیزهم
 ستاره: من از بیگانگان هرگز ننالم /که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
 mohadese432: دارم برات شعرمی خونم شایدبه یادم بمونی / فقط یه چیزازت می خوام همیشه عاشق بمونی
 ستاره: یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب / از هر زبان که می شنوم نامکرر است
 mohadese432: تومنی درداکه بامانیستی / گرچه همزادی مه اوانیستی
 ستاره: یوسف به این رها شدن از چاه دل نبند / این بار می برند که زندانی ات کنند
 mohadese432: دل می رودزدستم صاحب دلان خدارا / درداکه رازپنهان خواهدشداشکارا
 ستاره: ای درد توام درمان در بستر ناکامی / وی یاد تو ام مونس در گوشه تنهایی
 mohadese432: یک عمرگذشت وازتودورم / من زنده ی درمیان گورم
 adabyat3: میازار موری که دانه کش است /که جان دارد و جان شیرین خوش است
 ستاره: تا تو کمرنگ شدی ضلع تسلسل بشکست / اصل آفاق شب لایتناهی به هبوط / پای افسانه نشست
 مهدی صدیقی: تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت/ افکند دلم برابر تخت تو رخت / روزی بینی مرا شده کشته‌ی بخت/ حلقم شده در حلقه‌ی سیمین تو سخت - ایضا ابوسعید
 ستاره: تو و طوبی و ما و قامت یار / فکر هر کس به قدر همت اوست!
 FarDin: تا زهره و مه در آسمان گشته پدید، بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید؛
 FarDin: دلفریبان نباتی همه زیور بستند دلبرماست که باحسن خدا داد آمد
 marzi9833: در حیرتم ز باغ دل خود که در بهار/غیر از جنون عشق در آن گل نمی کند
 ستاره: دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من / الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من؟
 عطرنور┆زهرا┆: نرگس دریده چشم به دیدار او ولی/دیدار افتاب به چشم دریده نیست
 hedyeh20: توان بود هرکه دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود
 ستاره: دیریست که دلدار پیامی نفرستاد / ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد
 parasto00: دلبرا در دل سنگ تو وفا نیست چرا/ کافران را دل نرمست و تو را نیست چرا
 hedyeh20: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/با دوستان مروت با دشمنان مدارا
 marzi9833: آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت /آسمان دگرى خواهم و ماه دگرى
 ستاره: یک شبی مجنون نمازش را شکست / بی وضو در کوچه لیلا نشست
 hedyeh20: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی/گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
 مریم: شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمی/ آن را که نیست عالم غم،نیست عالمی
 lili111: یارم همه دانی و خودم هیچ ندانی /یارب چه کند هیچ ندان با همدانی
 vvahid: یاری که داد بر باد آرام و طاقتم را////ای وای اگر نداند قدر محبتم را
 مهدی صدیقی: این کوزه چو من عاشق زاری بوده ست / در بند سر زلف نگاری بوده ست / این دسته که بر گردن او می بینید / دستی ست که بر گردن یاری بوده ست
 afsaneh12: تورا دانش و دین رهاند درست /در رستگاری بباید جست
 hedyeh20: تو و طوبی و ماو قامت یار/فکر هرکس به قدر همت اوست
 pooriya: توسن بخت نه رام است خدا میداند/ورنه دانی که مرا چیست مرام ای شیراز
 hedyeh20: زین همرهان سست عناصردلم گرفت/شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
 vvahid: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او///زین سفر دراز خود عزم وطن نمیکند
 FarDin: در خــزان هــجــر گــل ای بــلــبــل طــبــع حـزیـن // خـــامـــشـــی شـــرط وفــاداری بــود غــوغــا چــرا
 hedyeh20: ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری/بر حذر یاش که سر میشکند دیوارش
 neda68: شیشه ی عمر دلم دست تو است***بشکن یا نشکن دست تو است
 mohammad74: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی///گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
 neda68: شبی در کنار دلم مینشستی***که این خانه چندیست مهمان ندارد
 mohadese432: دیدی ک غم عشق دگرباره چه کرد؟ // چون بشددلبروبایاروفادارچه کرد؟
 mohammad74: دردم از یار است و درمان نیز هم///دل فدای او شد و جان نیز هم
 mohadese432: مازیاران چشم یاری داشتیم / خودغلط بودانچه میپنداشتیم
 hessam1357: من می روم دامن کشان او زهر تنهایی چشان -- دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
 mohammad74: در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه///مشو غره به امروزت که از فردا نهی آگه!!!
 hessam1357: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش ----- بازجوید روزگار وصل خویش
 mohadese432: شبی درحالت مستی نشستم گریه هاکردم / برای این دل رسواشبی تاصبح دعاکردم
 mohadese432: شبی درحالت مستی نشستم گریه هاکردم / برای این دل رسواشبی تاصبح دعاکردم
 مردی از دل کویر: مراگویی که چونی بین که چونم؟/خرابم -بی خودم-مستم-جنونم
 hessam1357: می خور که شیخ و مفتی و محتسب ---- چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
 mohammad74: دردا که در دیار شما درد یار نیست///آن جا که درد یار نباشد دیار نیست
 hessam1357: تا فصل وصال منتظر خواهم ماند ----------- تا دیدن یار منتظر خواهم ماند
 barbod: داغ پیشانی ویترین نماز!// رشوه و نشمه چه رسم ست و چه راز؟...
 hedyeh20: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت/گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
 mohammad74: تو مجنون را به شهر افسانه کردی/// ز هجران زنی دیوانه کردی!!!
 hedyeh20: یا علی قبر پرستویت کجاست؟/آن گل صد برگ خوشبویت کجاست؟
 کژال باغستانی: تاتوانی دلی بدست آور/دل شکستن هنر نمی باشد
 baran23: دوستانم همه نابند طلا سیری جند /درد ازهمه شان دور بلا سیری چند
 yasaman22: در این درگه که گه گه که که و که که شود ناگه .. مشو غره به امروزت که گه فردا نشی ناگه
 samaii92: اقتدار دل شکسته به اندوهی است که سروده نمیشود
 کژال باغستانی: در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی/کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی
 roya17: یارب سببی ساز که یارم به سلامت...باز آید و برهاندم از بند ملامت
 adeli47: تو آنی که از یک مگس رنجه ای / که امروز سالار و سر پنجه ای
 adeli47: یکی از بزرگان اهل تمیز / حکایت کند ز ابن عبد العزیز
 پارادوکس: زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد/توبه کردم که نفهمیده به جایی نروم
 shokremolve: مست ان نیست که با باده و می شاد شود...بلکه انست که با یاد خدا شاد شود
 
لینک یادداشت
ستاره
ستاره سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲
وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد / آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد....دکتر افشین یداللهی

 marg: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است/خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
 ستاره: یک نقطه بیش، فرقِ رحیم و رجیم نیست/ از نقطــه ای بتــرس که شیطـانی ات کنند!
 hedyeh20: دیدار خدا بود میسر/با دیده ی دل نه دیده ی سر
 ستاره: روزگاریست که سودای بتان دین من است / غم اینکار نشاط دل غمگین من است
 vvahid: تو شدی همسر اغیارو من از یارو دیار...گشتم آواره و ترک زن و همسر کردم
 ستاره: من ندانم کیستی یا از کجایی، چیستی / اخم اگر کردی یقین دانم که از ما نیستی
 barbod: یارب این آتش که بر جان من است///سرد کن زآن سان که کردی برخلیل...
 mahtaban: لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا // تا از لب دلدار شود مست و شکرخا
 hedyeh20: ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر/کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست
 marzi9833: تا ز میخانه ومی نام و نشان خواهد بود...سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
 ستاره: دیده از اشک و دل از داغ و لب از آه پر است/ عشق در هر گذری رنگ دگر می‌ریزد
 baran188: دل همچوسنگت ای دوست به اب چشم سعدی/عجب است اگر نگردد که بگردد اسیابی
 ستاره: یک نظر بر ابر کردم ابر باریدن گرفت / یک نظر بر یار کردم یار بالیدن گرفت
 barbod: تو را می خواهم و دانم که هرگز///به کام دل در آغوشت نگیرم...
 ستاره: مبتلای دل گرفتار بلاست / ای خوشا آن دل که این سان مبتلاست
 barbod: تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها/// من و این دشت بی پایان و بی حاصل دویدن ها...
 ستاره: اندیشه نمودم که کشم ابروی آن شوخ / اندیشه چو کج بود کمان وار کشیدم
 hedyeh20: مرا در دل درخت مهربانی/به چه ماند به سرو بوستانی
 ستاره: یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم / یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج(فاضل نظری)
 mohammad74: جوانی بگفتای روزی به پیری///که چون است با پیریت زندگانی؟
 baran188: یعلمالله که شقایق نه بدان لطف و سمن/نه بدان بوی و صنوبر نه بدان بالا بود
 mohammad74: دلبر که در طرف چمن خوابیده یکتا پیرهن///ترسم که بوی نسترن از خواب بیدارش کند
 baran188: درون ما زتو ک دم نمی شود خالی/کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب
 neda68: باوفاباخبروصل تو بامرگ رقیب***بود آیاکه فلک زین دوسه کاری بکند؟
 ستاره: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد/ ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد(قبلی رو با ب باید می گفتی ندا خانوم نه با ی)
 RainDrop: دریا منم همو که به تعداد موج هات * با هر غروب خورده بر این صخره ها سرش
 ستاره: شنیدن کی بود مانند دیدن ؟/ زلیخا دیدن و یوسف شنیدن!
 mohadese432: نازنینا مابه نازتوجوانی داده ای م / دیگر اکنون باجوانان نازکن باماچرا؟
 hessam1357: الا یا ایهاالساقی اد کاساً و ناولها ----------که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
 mohadese432: ای پادشه خوبان دادازغم تنهایی / دل بیتوبه جان امدوقت است که بازایی
 hessam1357: یا مکن با پیل بانان دوستی ---- یا بنا کن خانه ای در خورد فیل
 mohammad74: لب بر لبم بنه به نوازش دمی چو نی///تا بشنوی نوای غزل های دلکشم
 hessam1357: من عاشق تنهاییم سرگشته شیداییم ----- دیوانه رسواییم ،تو هرچه می خواهی بگو.
 mohammad74: وگر کنم طلب نیم بوسه صد افسون///ز حقه ی دهنش چون شکر فرو ریزد
 pooriya: درک بی مهری دنیاست کمی دیر اغاز/لیک هرکس کند این قصه به پایان از بر
 تارا: روزها فکر من این است و همه شب سخنم. که چرا غافل از احوال ذل خویشتنم
 hessam1357: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه ---- صد بار تور ا گفتم کم زن دو سه پیمانه
 barbod: هرگز طمع مدار ازین فرقه روح روز//اینان همان تجسم تاریکی شبند// اما کنون سوار مرادند و کامیاب// وز کبر و کین و جهل و تعصب لبالبند...
 lili111: دوست آن با شد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی
 hedyeh20: یک نصیحت بشنو از من کاندر آن نبود غرض/چون کنی رای محبت مرهمت از پیش کن
 mohammad74: نی دوای هر که از یاری برید/// پرده هایش پرده های ما درید...
 hedyeh20: درنیابد حال پخته هیچ خام/پس سخن کوتاه باید والسلام
 hessam1357: مست است یار و یاد حریفان نمی کند -----یادش به خیر ساقی مسکین نواز من
 hessam1357: مست است یار و یاد حریفان نمی کند -----یادش به خیر ساقی مسکین نواز من
 ستاره: نقاش غزل تا که به چشمان تو پرداخت / دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت
 hedyeh20: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او/زین سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
 ستاره: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست / گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست
 hedyeh20: تو را در دل درخت مهربانی/به چه ماند به سرو بوستانی
 hessam1357: یاد ایامی که در گلشن مکانی داشتیم ------ در میان لاله و گل آشیانی داشتیم
 ستاره: مکن کاری که برپا سنگت آیو / جهان با این بزرگی تنگت آیو
 barbod: وای ازین دل من کجایی هستم و دلبر کجایی// جان توان بردن برون زین عشق مالیخولیایی؟...
 ---: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا/یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا
 hedyeh20: اگر چه شهره ی شهر است بی نیازی من/ولی به ناز چشم تو آخر نیازمند شدم
 sadeghan2013: ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون ... روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
 barbod: ای دل به کوی او ز که پرسم که یار کو؟/// در باغ پر شکوفه که پرسد بهارکو؟!...
 ستاره: وصل تو چون نمی‌دهد در ره عشق کام کس / چند به چشم تشنگان جلوه دهد سراب را
 yeganeh71: آن یار کزو خانهی ما جای پری بود /سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود/دل گفت فروکش کن این شهر به بویش/ بیچاره ندانست که یارش سفری بود
 sale: احمد یاس
 hessam1357: دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را -------- دردا که درد پنهان خواهد شد شکارا
 yeganeh71: از چنگ منش اختر بد مهر به در برد/آری چه کنم دولت دور قمری بود
 sade: دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
 sale: وفا کنیم و ملامت‌ کشیم خوش باشیم / که در طریقت ما کافری ست رنجیدن
 sale: وفا کنیم و ملامت‌ کشیم خوش باشیم / که در طریقت ما کافری ست رنجیدن
 hessam1357: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم ------ بعد از اینت با جوانان ناز کن با ما چرا
 ---: الهی واکه باشم واکه باشم/موکه بی دست و پایم واکه باشم// همه از در برانند واته آیم ته از در گر برانی واکه باشم
 30gol: میان ماه من تا ماه گردون/تفاوت از زمین تا آسمان است
 barbod: تا باغم عشق تو مرا کار افتاد///بیچاره دلم در غم بسیار افتاد///بسیار فتاده بود اندر غم عشق///اما نه چنین زار که این بار افتاد
 ستاره: دیدمت شبی به خواب و سر خوشم/ وه مگر به خواب ها ببینمت
 لیلاوصالی(رایحه یاس): تو کمان گرفته و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین/همه ی غمم بود از همین، که خدا نکده خطا کنی..."هاتف اصفهانی"
 ستاره: یاربرداشت زرخ پرده برای دل من/برد از من دل و بنشست به جای دل من
 کژال باغستانی: کژال : ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی / جهان وهرچه دروهست صورتندو توجانی
 ستاره: یارب از ابر هدایت برسان بارانی / پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
 کژال باغستانی: من اگرکامرواگشتم وخوشدل چه عجب/مستحق بودم و اینهابه زکاتم دادند
 ستاره: در هر شکنِ زلف گره گیرِ تو، دامی‌ ست/ این سلسله، یک حلقه ی بی‏ کار ندارد
 barbod: در گذرگاه نسیمم همه شب چله نشین/// کاورد هدیه مگر بویی از آن پیرهنم...
 ستاره: مرحبت طایر فرخ پی فرخنده پیام/ خیرمقدم چه خبر دوست کجا راه کدام؟
 parvaneh: ماییم و نوای بی نوایی بسم اله اگر حریف مایی
 baran23: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور/کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
 mohadese626: روزهافکرمن این است وهمه شب سخنم // ک چراغافل ازاحوال دل خویشتنم
 hannaneh: مرادرمنزل جانان چه امروعیش چون هردم//جرس فریاد میدارد که بربندید محملها
 baran23: ای غم توکه هستی از کجا می آیی/ هر دم به هوای دل ما میایی
 vania: یکی ناسزاگفت دروقت جنگ/گریبان دریدندوی رابه چنگ
 ---: گر ازاین کهنه سرا رخت سفر باید بست/پس چرا دست طمع از سر دنیا نکشم
 کژال باغستانی: مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام/ خیر مقدم چه خبر دوست کجا یار کدام؟
 abdi: معلم با کمل معذرت افسانه ای دارم // معلم من حکایت از دل دیوانه ای دارم
 rezaeiali: موزه سرخ مرا دور افکند// جامه مادر من در بر کرد
 abdi: دل من رای تو دارد // سر سودای تو دارد
 بیدکانی: در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز ///بلای زلف سیاهش به سر نمی آید
 saye: دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی// ز کدام باده ساقی به من خراب دادی
 بیدکانی: یاری اندر کس نمی بینی ، یاران را چه شد /// دوستی کی آخر آمد ، دوستداران را چه شد
 saye: دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست // پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند
 بیدکانی: در دل و جان خانه کردی عاقبت /// هر دو را دیوانه کردی عاقبت
 abdi: تو مگو که زین نثارم ز شما چه سود دارم // تو زسود بی نیازی بده و خسارتی کن
 بیدکانی: نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست // به کشته زار جگرتشنگان نداد نمی
 saye: یاد بگذشته به دل ماند و دریغ // نیست یاری که مرا یاد کند
 بیدکانی: دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت /// دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست
 saye: تار و پود عالم امکان، به هم پیوسته است // عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد
 abdi: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید // داستان غم پنهانی من گوش کنید
 ستاره: درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس
 abdi: ساقی از ما به سلامت بگذر که این می لعل // دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس
 saye: ساقیا بده جامی زان شراب روحانی // تا دمی بر آسایم زین حجاب ظلمانی
 سارا: یار اگر با ما گهی صلح و گهی پیکار داشت// ما حریف عشق او بودیم و با ما کار داشت
 abdi: توبه کردم که دگر می نخورم // بجز امشب و فردا شب و فرداهای دگر
 amirj7: رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار// دستم اندر ساع د ساقی سیمین ساق بود
 abdi: دل براین پیرزن عشوه گر دهر مبند // نو عروسی است که بر بسی دامادها عروس است
 mahtab1373: تاکه بودیم نبودیم کسی... کشت مارا غم بی هم نفسی
 abdi: یارا به وقت دلبری افسونگری ها می کنی // با گرد خود چرخیدنی هنگامه برپا می کنی
 asman1360: یک عمر بدی کردی و دیدی ثمرش را /خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی
 azadi66: یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد/تلخ و شیرین جهان اما چه فرق میکند(فاضل نظری)
 مهسا: دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را /دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 zeinabhaghi: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا/ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
 30gol: الا یا ایهاالساقی ز می پرساز جامم را که از جانم فرو ریزذ هوای ننگ و نامم را
 zeinabhaghi: آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست// چشم می گون لب خندان دل خرم با اوست
 ali33: امدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
 ali33: تورا در بوستان باید که پیش سرو ننشینی/وگر نه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم
 ستاره: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی / عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی
 soufya90: یاد باد آنکه خرابات نشین بودم ومست// وانچه در مجلسم امروز کم است آنجا بود
 zeinabhaghi: دلم از دست بشد وصل تو ننمود جمال// دست گیرم که به هجر تو ز پا افتادم
 BAHARAN53: ماه من تعجیل اگر دارد به رفتن، باک نیست آری او عمر است و دارد عمر در رفتن شتاب
 zeinabhaghi: بر لب تشنه ی من بین و مدار آب دریغ// بر سر کشته ی خویش آی و ز خاکش برگیر
 ستاره: رواق منظر چشم من آشیانه توست/کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست
 فاطمه: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد / وجود نازکت آزرده گزند مباد
 Hiccup: دانی کف دست از چه بی موست؟//زیرا کف دست مو ندارد!
 فاطمه: دل می رود ز دستم صاحبدلان خدارا / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 saboori: الا شاه محمود کشورگشای// ز کس گر نترسی بترس از خدای
 فاطمه: یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد / من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد
 saboori: دوست آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و در ماندگی
 abouzar800: ♥یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست/ک مغیلان طریقش گل و نسرین من است♥
 zeinabhaghi: تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم// که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
 abouzar800: ♥♥ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد/از گلستانش ب زندان مکافات بریم ♥♥
 zeinabhaghi: میترسم از خرابی ایمان که میبرد// محراب ابروی تو حظور نماز من
 abouzar800: ♥نقش مستوری و دستی ن ب دست من و توست/آن چ سلطان ازل گفت بکن آن کردم♥
 abouzar800: ♥^-^معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم. که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر^-^♥
 zeinabhaghi: روندگان طریقت ره بلا سپرند// رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
 zeinabhaghi: روندگان طریقت ره بلا سپرند// رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
 abouzar800: ♥♥ زان پیش ک در زلف تو بندیم دل خویش/ما رشته ی مهر از همه بگسیخته بودیم ^-^♥♥
 فاطمه: من شاخه ی خشکم تو بیا برگ و برم ده/ با زمزمه ی عاطفه هایت ثمرم ده
 abouzar800: ♥ همچو حافظ غریب در ره عشق/ ب مقامی رسیده‌ام ک مپرس ♥
 alonegirl: سرشت گوشه گیران را چو دریابند دریابند//رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگردانند
 Motahhareh: دردیرمی زدم من که ندازدردرآمد/که درآدرآعراقی که توهم ازآن مایی
 24hr4: یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته/ مستان و می پرستان میدان من گرفته
 zhila93s: همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد / همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد
 parvanneh: در کارگه کوزه گری بودم دوش* دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
 sedaf: شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای یعنی چه @ قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه
 24hr4: هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی/ که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی
 ggg: یکی را دست حسرت بر بنا گوش / یکی با آنکه میخواهد در آغوش
 ggg: شایان تماشای تو دل باختن است / بی خویش به دیدار تو پرداختن است
 amin00: تورامن چشم در راهم شباهنگام ***گرم یادآوری یانه من از یادت نمیکاهم
 ggg: معیار دوستان دغل روز حاجت است / قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب
 AFSANEH1: بشکست دلم کسی صدایش نشنید / آری دل مردم بی صدا می شکند
 24hr4: دل عالمی ز جا شد چو نقاب برگشودی/ دو جهان به هم برآمد چو به زلف تاب دادی
 AFSANEH1: یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود / آندم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
 ggg: دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین / چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین
 AFSANEH1: نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارند /جوانانِ سعادتمند، پندِ پیرِ دانا را
 zhila93s: انان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
 ggg: در دیده عیان تو بودی و من غافل / در سینه نهان تو بودی و من غافل
 kimia80: لازمه ی عاشقیست رفتن و دیدن ز دور / ورنه ز نزدیک هم فرصت دیدار هست
 sama1370: تو را می دواند به دنبال باد/ مرا می دواند به دنبال هیچ
 mganbari: lmoharram:چونکه با کودک سروکارت فتاد /پس زبان کودکی باید گشاد
 mganbari: lmoharram:چونکه با کودک سروکارت فتاد /پس زبان کودکی باید گشاد
 sama1370: دیوانه ام بخوان که به عقلم نیاورند/ دیوانه ی تو است که عاقل نمی شود
 arminmaher: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی
 arminmaher: یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد //دوستی کی آخر آمد دوستداران راچه شد
 mahshidgh: دارد دل من صد غم و غمخوار ندارد . این کودک بیمار پرستار ندارد
 ایشتار: دل به دلداران سپردن کار هر دلدار نیست من به تو جان میسپارم دل که قابل دار نیست
 کژال باغستانی: ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی/جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی
 masoum: یا رب آن نوگل خندان که سپردی به منش میسپارم به تو از دست حسود چمنش
 roya17: شبروان مست ولای تو علی...جان عالم به فدای تو علی
 adeli47: یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا/یا تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا
 shokremolve: اسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زنند
 
لینک یادداشت
houmanrad207
houmanrad207 چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
تو که صاحب سخنی راست بگو از حالم که چنان منتظران در پی ماه و سالم

 roya17: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید...قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 adeli47: دیشب ای بهتر زگل در عالم خوابم شکفتی/ شاخ نیلوفر شدی بر چشم پر آبم شکفتی
 adeli47: یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش /می سپارم به تو از دست حسود چمنش
 mitramz1378: شمع جانم رابکشت ان بی وفا جای دیگرروشنایی میکند
 rezahd8282: دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم/ همدم عقلم چرا هم صحبت بیگانه باشم
 mohsen: من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش...هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
 Zahra96: ترسم که اشک در غم ما پره در شود ... وین راز سر به مهر به عالم خبر شود
 علی: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ، مطیع امر شیطانی چه حاصل؟
 پارادوکس: یکی زنده دل رفته بر زیر گل/به از عالمی زنده مرده دل
 mitramz1378: لال شوم کورشوم کرشوم /لیک محال است که من خر شوم
 shokremolve: مردی نه فقط به زور بازوست