گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
doktarak
doktarak چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴
این حال که مارابه جزاویار دگرنیست /حالیست که مشکل بتوان گفت به یاران
 روستایی: نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت****که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت تحمل گفتی و من هم که کردم سال ها اما****چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت
 جلیلی: تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
 روستایی: تو خود چو مرد رهی خضر هم نبود نبود/شعاع چشمه حیوان چراغ راهت بس
 amirmohammad79: سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند/ همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند
 روستایی: دل شبست و به شمران سراغ باغ توگیرم/گه از زمین و گه از آسمان سراغ تو گیرم
 فاطمه: ما گشته ایم نیست تو هم جستجو مکن/ آن روزها گذشت دگر آرزو مکن
 روستایی: نخل قد بلند تو بنیاد سرو کن/ ریحان باغ سبز خطت گل گیاه کن/ از شانه آشیان دل ما بهم مریز/ ای شانه تو خرمن سنبل تباه کن/
 جلیلی: نا برده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 روستایی: دست عهدی که زدش بر در دل قفل وفا****درج عفت به همان مهر و نشان بازآورد
 amirmohammad79: دختری خرد شکایت سر کرد//که مرا حادثه بی مادر کرد
 روستایی: دمی چون کوره آتش چرا چون شمع نگدازم****عزیز من دل عاشق که از آهن نخواهد شد
 جلیلی: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
 روستایی: دلم به سینه زند پر بدان هوا که نگارین****کتابتی بنوسید کبوتری بپراند
 amirmohammad79: دردم از یار است و درمان نیز هم// دل فدای او شد و جان نیز هم
 روستایی: مسافری که به رخ اشک حسرتم بدواند****دلم تحمل بار فراق او نتواند
 amirmohammad79: دوستی از من به من نزدیک تر // از رگ گردن به من نزدیکتر
 man1989: یک نفر آمد صدایم کرد و رفت ..در قفس بودم، رهایم کرد و رفت
 روستایی: با ( ر ) تموم شده بود نه با ( ی )
 جلیلی: تقصیر کجا گنجد در گرم روی عاشق / کز آتش عشق او تقصیر همی درد
 MAHSA1379: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل / مطیع نفس شیطانی چه حاصل
 
لینک یادداشت
atefeh
atefeh دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
در زدم و گفت : کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست
گفت در آن دوست چیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

گفت اگر دوستی ! از چه در این پوستی ؟

دوست که در پوست نیست ! گفتمش ای دوست ، دوست

گفت در آن آب و گل ، دیده ام از دور دل

او به چه امید زیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

گفتمش این هم دمیست ، گفت : عجب عالمیست !

ساقی بزم تو کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

در چو به رویم گشود ، جمله ی بود و نبود

دیدم و دیدم یکیست ، گفتمش ای دوست ، دوست

 جلیلی: تیغ برنا گر به دستت داد چرخ روزگار / هر چه می خواهی ببر اما نبر نان کسی
 atefeh: یادگار از تو همین سوخته جانی است مرا // شعله از توست اگر گرم زبانی ست مرا
 saye: آرزو مرد و جوانی رفت وعشق ازدل گریخت // غم نمی‌گردد جدا از جان مسکینم هنوز
 mohadese51: زندگی کردن من مردن تدریجی بود/انچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
 جلیلی: من به مردن راضی ام اما نمی آید اجل / بخت بد بین از اجل هم ناز می باید کشید
 atefeh: دارد به جانم لرز می افتد رفیق؛ انگار پاییزم // دارم شبیه برگ های زرد و خشک از شاخه می ریزم
 جلیلی: میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
 atefeh: تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو//تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده ام
 جلیلی: مهر تو عمر مرا افزون کند / قهر تو چشم مرا پر خون کند
 Negar68: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 atefeh: یافتم روشندلی، از گریه های نیمه شب//خاطری چون صبح دارم، از صفای نیمه شب
 جلیلی: بهار و گل اگر عمرش رود سر / ولی بر گشت دارد سال دیگر
 Negar68: روز اول رفت دینم در سر زلفین تو / تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز
 atefeh: زندگانی گر کسی بی عشق خواهد من نخواهم //راستی بی عشق زندان است بر من زندگانی
 جلیلی: یادکار از تو همین سوخته جانی ست مرا / شعله از توست اگر گرم زبان یست مرا
 zhila93s: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند < آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
 جلیلی: دارد هزار چراغ و بی راهه می رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش
 hasti78: شب تاریک و ره باریک و من مست/قدح از دست من افتاد و نشکست/نگهدارنده اش نیکو نگه داشت/وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
 zhila93s: تو رو با غیر می بینم صدایم در نمی آید / دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید
 hasti78: در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
 جلیلی: در کوی عشق و عرفان چون سرو سر بلندی / در جمع خوبرویان اسطوره ی حجابی
 reysa: دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا // دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا
 hasti78: انگشت مکن پنجه به درکوفتن کس/تا کس نکند پنجه به در کوفتنت مشت
 جلیلی: تا توانی دلی بدست آور / دل شکسته هنر نمی باشد
 marjanzamani: دل و دینم دل و دینم ببردست / برارویش برارویش براروش
 جلیلی: شب تاریک رفت و آمد روز / به چه روزی چو بخت من پیروز
 2reza: ز من ضایع شدند ار کوی جانان / زمن محرومتر کی سائلی ود؟
 جلیلی: در دیده بجای خواب آب است مرا / زیرا که بدیدنت شتابست مرا
 doktarak: اسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است بادوستان مروت بادشمنان مدارا
 روستایی: از نسیم سحر آموختم و شعله شمع****رسم شوریدگی و شیوه شیدائی را جان چه باشد که به بازار تو آرد عاشق****قیمت ارزان نکنی گوهر زیبائی را
 جلیلی: ای که دستت می رسد کاری بکن / بعد این دیگر نیاید هیچ کار
 روستایی: روشنانی که به تاریکی شب گردانند/شمع در پرده و پروانه سر گردانند
 amirmohammad79: دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت / یک مور ندانست ولی موی شکافت
 روستایی: تا یکی قطره چشیدم منش از چشمه قاف/کوه در چشمه و دریا به سبو می بینم
 فاطمه: می یابم از خود حسرتی باز از فراق کیست ؟ /آماده صد گریه ام از اشتیاق کیست این؟
 روستایی: نالد به حال زار من امشب سه تار من/این مایه تسلی شب های تار من
 amirmohammad79: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
 روستایی: دردناک است که در دام شغال افتد شیر /یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم
 atefeh: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
 روستایی: نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند/تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند
 جلیلی: دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 روستایی: آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد****جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد
 جلیلی: دوستی با مردم دانا نکوست / دشمن دانا به از نادان دوست
 روستایی: تو چون نسیم گذرکن به عاشقان و ببین****که همچو برگ خزانت چه جان نثارانند
 جلیلی: درختی سبز دیدم بر سر کوه / که از دلها زداید سنگ اندوه
 روستایی: هدهد گرفت رشته صحبت به دلکشی****بازش سخن ز زلف تو و شانه تو بود
 جلیلی: دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند / میی آمد مییآمد که دفع هر خمار آمد
 
لینک یادداشت
atefeh
atefeh چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری درقفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم درجهان هرگز نرُست
فرض کن جنگل بیابان بودازروز نخست
درکویری سوت وکور،درمیان مردمی بااین مصیبت ها صبور
صحبت ازمرگ محبت،مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

فریدون مشیری

 روستایی: تا دهن بسته ام از نوش لبان میبرم آزار/ من اگر روزه بگیرم رطب آید سر بازار/ تا بهار است دری از قفس من نگشاید/وقتی این در بگشاید که گلی نیست به گلزار/ هرگز این دور گل و لاله نمی خواستم از بخت/که حریفان همه زار از من و من از همه بیزار/ هر دم از سینه این خاک دلی زار بنالد/که گلی بودم و بازیچه گلچین دل آزار
 amirmohammad79: روبه پر فریب و حیلت ساز / رفت پای درخت و کرد آواز
 روستایی: ز آب دیده چنان آتشم کشید زبانه/که خاک غم به سرافشان چو گرد باد دویدم
 atefeh: موی سپید را فلکم آسان نداد این رشته را به نقد جوانی داده ام
 روستایی: مژگان کشید رشته به سوزن ولی چه سود/دیگر به چاک سینه مجال رفو نبود
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 nashakiba: دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم/از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم
 روستایی: متاع دلبری و حال دل سپردن نیست****وگرنه پیر از عاشقی نپرهیزد
 nashakiba: دلا عمرم به مستی رفت کی هشیار خواهی شد/سحر در خواب و شب در خواب کی بیدار خواهی شد
 man1989: دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد ..چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 روستایی: دست عهدی که زدش بر در دل قفل وفا****درج عفت به همان مهر و نشان بازآورد
 جلیلی: در خانقه سینه غوغاست فقیران را / ای سینه بی کینه غوغات مبارک باد
 
لینک یادداشت
sahar71
sahar71 پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
یادباد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد/ به وداعی دل غمدیدع ما شادنکرد..!!
 ziba44: دل به دلداران سپردن کارهردلدار نیست"من بتون جان سپارم دل که قابل دارنیست
 baharkhanoom: توروبا غیر میبینم صدایم در نمی اید/دلم میسوزدو کاری ز دستم بر نمی اید
 maghseti: دوش دیدم که ملایک در می خانه زدند گل ادم بسرشتن و به پیمانه زدند
 sahar71: دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/سرزنش ها گرکند خار مغیلان غم مخور.
 24hr4: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
 hezha: دست من گیر کاین دست همان است که من / بارها در غم هجران تو بر سر زده‌ام
 maghseti: ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود انچه ما پنداشتیم
 محمد امین طیبی: مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است / زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما
 جلیلی: از بن هر مژه ام آب روانست بیا / اگرت میل لب جوی و تماشا باشد
 محمد امین طیبی: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را/ دردا که دار پنهان خواهد شد آشکارا
 محمد امین طیبی: ای صاحب کرامت شکرانه سلامت /روزی تفقدی کن درویش بینوارا
 mehrnoosh73: از فراقت به جوانی همگی پیر شدیم / بی تو از وادی دنیا همگی سیر شدیم
 atefeh: مسافر چون بود رهرو کدام است//که را گویم که او مرد تمام است
 atefeh: تا قفل قفس باز شد آن سوخته پر رفت//دلواپس ما بود ولیکن به سفر رفت
 جلیلی: تا توانی دلی به دست آور / دل شکسته هنر نمی باشد
 atefeh: در دایره قسمت ما نقطه ی تسلیمیم/لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
 جلیلی: یا بزن سیلی به رویم ،یا نوازش کن سرم / در دو حالت چون رسم بر دست تو می بوسمش
 arminmaher: شب روان مست ولای تو علی //جان عالم به فدای تو علی
 30gol: یا رب به دلم مهر علی افزون کن....جز مهر علی ز لوح دل بیرون کن
 nimaparsian: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 جلیلی: از بن هر مژه ام آب روانست بیا / اگرت میل لب جوی و تماشا باشد
 لیلاوصالی(رایحه یاس): دوشم سخنی با دل بود از غم تنهایی…از محنت و حرمان ها… از مستی و رسوایی…استاد مردانی
 جلیلی: یکی مویه کنان با جفت خود گفت / که دیگر در کجا خواهیم شد جفت
 arminmaher: تن آدمی شریف است به جان آدمیت //نه همین لباس زیباست نشان آمیت
 mohamad111: تو را سریست که با ما فرو نمی اید / مرا دلی که صبوری از او نمیاید
 yegane: در نمازم خم ابروی تو با یاد امد/حالتی رفت که محراب به فریاد امد
 mohamad111: دیده بخت به افسانه او شد در خواب/ کو نسیمی زعنایت که کند بیدارم
 جلیلی: من می خورم و تو میکنی بد مستی / خاکم به دهن مگر که مستی ربی
 atefeh: یار آن بود که صبر کند بر جفای یار// ترک رضای خویش کند بر رضای یار
 جلیلی: رفیق آشنا داند حدیث تلخ هجرانم / تو با ما بهتر از این باش تا من فرصتی دارم
 arminmaher: مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد // هد هد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
 جلیلی: دانی که ز میوه ها چرا سیب نکوست / نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست
 arminmaher: تا کی به تمنای وصال تو یگانه // اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
 hasti78: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی/که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
 جلیلی: یارب به دلم مهر علی افزون کن / جز مهر علی ز لوح دل بیرون کن
 hasti78: ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست/عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد
 جلیلی: در نمازم خم ابروی تو بیاد آمد / حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
 reysa: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند // ون در ان ظلمت شب اب حیاتم دادند
 hasti78: در این ویرانه دل جز خون ندیدم/نه دل انگار دشت کربلا بی
 arminmaher: یارم چو قدح به دست گیرد // بازار بتان شکست گیرد
 جلیلی: دانی که ز میوه ها چرا سیب نکوست / نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست
 marjanzamani: تو میروی دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
 جلیلی: دوستی با مردم دانا نکوست / دشمن دانا به از نادان دوست
 2reza: تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق / هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم
 جلیلی: مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد / هد هد خوش خبر از سوی سبا باز آمد
 doktarak: دوست ان است که گیرددست دوست/درپریشان حالی و درماندگی
 روستایی: یک شب به رغم صبح به زندان من بتاب****تا من به رغم شمع سر و جان فشانمت
 جلیلی: تا توانی دلی به دست آور / دل شکسته هنر نمی باشد
 روستایی: دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود/شاهد عشق و شبابم به کنار آمده بود
 amirmohammad79: دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟/یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
 man1989: یک نفر آمد صدایم کرد و رفت ... در قفس بودم، رهایم کرد و رفت
 روستایی: تیر صیاد خطا رفت و ز دیوان قضا****پیک راز آمد و طغرای امان بازآورد
 جلیلی: دارد هزار چراغ و بیراهه میرود / بگزار تا بیفتد و بیند سزای خویش
 
لینک یادداشت
reysa
reysa چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
ن که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

 hasti78: صد آفرین. .😄👌
 ukabed: دردم نهفته به ز طبیبان مدعی...
 جلیلی: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
 marjanzamani: دانی که را سزد صفت پاکی / آن کو وجود پاک نیالاید
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 2reza: دل که آئینه شاهی ست غباری دارد / از خدا میطلبم صحبت روشن رائی
 جلیلی: یادگاد خویش باش و خوب خوب اندیش باش / از دو عالم بیش باش و در دیار خویش باش
 amirmohammad79: شکر مازندران و شکر هندوستان/ هر دو شیرینند اما این کجا و آن کجا
 جلیلی: از منست این غم که بر جان من است / دیگر این خود کرده را تدبیر نیست
 روستایی: تیر صیاد خطا رفت و ز دیوان قضا****پیک راز آمد و طغرای امان بازآورد
 amirmohammad79: دیدم به دست باد گلی نا شکفته را//گفتم ببین جوانی بر باد رفته را
 روستایی: امید زندگی در سینه ها کشتن فغان دارد****امین باشی که هرگز مرگ بی شیون نخواهد شد
 جلیلی: دارد هزار چراغ و بی راهه می رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش
 روستایی: شبها به کنج خلوتم آواز می دهند****کای خفته گنج خلوتیان باز می دهند
 amirmohammad79: دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد//گویی ز خواب شیرین فرهاد رفته باشد
 جلیلی: در دیده بجای خواب آب است مرا / زیرا که بدیدنت شتابست مرا
 
لینک یادداشت
atefeh
atefeh پنج شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
تا نگذری از جمع به فردی نرسی

تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی

بی درد بمانی و به دردی نرسی ابوسعید ابوالخیر

 جلیلی: یا در سر این عقیده سر خواهم داد / یا افسر شاه را نگون خواهم کرد
 arminmaher: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند // گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
 mahyasani: دل عاشق بود گرگ گرسنه / که گرگ از هی هی چوپان نترسد
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 Bahar80: یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور/کلبه ى أحزان شود روزى گلستان غم مخور
 safiresaba: روزگاریست که سودای بتان دین من است غم این کار نشاط دل غمگین منست
 zhila93s: تلخ بود غم بشر وین غم عشق چون شکر // این غم عشق را دگر بیش به چشم غم مبین
 marjanzamani: ننوازی به انگشت مرا ساز خموشم / زخمه بر تار دلم زن که در آری به خروشم
 جلیلی: میازار موری که دانخ کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
 amirmohammad79: تامل در آیینه دل کنی/صفایی به تدریج حاصل کنی
 جلیلی: یاران چه غریبانه رفتند ازین خانه / هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه
 amirmohammad79: هفتاد سال این گله جا، ماندم که از کف نرود//یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم
 جلیلی: من می خورم و تو می کنی بد مستی / خاکم به دهن مگر که مستی ربی
 
لینک یادداشت
جلیلی
جلیلی دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳
یارب ز می طهور پر کن جامم ،
فرزند غمم به غم بر اور کامم ،
چون شمع به سوزد و سازد منارم باش ،
درآتش عشق خویش ده فر جامم ،


 جلیلی: منت هیچ کس نخواهم خورد / نان بازوی خویش خواهم خورد
 kimia7: دل به دلداران سپردن کار هر دلدار نیست . من به تو جان میسپارم دل که قابل دار نیست
 parvanneh: تـا کـه از طـارم مـیـخـانـه نـشـان خـواهد بود* طــاق ابـروی تـوام قـبـلـه جـان خـواهـد بـود
 24hr4: دو تنها و دو سرگردان دو بی کس/ دد و دامت کمین از پیش و از پس
 روستایی: ساز در دست تو سوز دل من می گوید/من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب
 sedaf: بلبل به زبان حال خود با گل زرد @ فریاد همی کند که می باید خورد
 24hr4: دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من/ دیدی چه آوردی آخر از دست دل بر سر من
 روستایی: نوای باربدی خسروانه کی خیزد/مگر به حجله شیرین گذر کند پرویز
 24hr4: ز بودنم چه افزون؟ نبودنم چه کاهد؟/ که گویدم به پاسخ که زنده ام چرا من؟
 روستایی: ندیده خیر جوانی غم تو کرد مرا پیر/برو که پیر شوی ای جوان خیر ندیده
 24hr4: هفتاد پشت ما از نسل غم بودند/ ارث پدر ما را اندوه مادرزاد
 روستایی: دفتر عشق که سر خط همه شوق است وامید/آیتی خواندمش از یاس به پایان که مپرس
 zeinabhaghi: سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند // همدم گل نمیشود یاد چمن نمیکند
 mhrlrz: دل پرحسرت محنت نصیبم/تن بیچاره ناپیدا طبیبم/ندانم شرح حال دل را به که گویم/ز یاران دورم و اینجا غریبم
 روستایی: ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است/دائم گرفته چون دل من روی ماهش است
 vvahid: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او/زین سفر دراز خود عزم وطن نمیکند
 جلیلی: در دیده بجای خواب آب است مرا / زیرا که بدیدنت شتاب است مرا
 PMSD: انچه سعی است که من در طلبش بنمایم// انقدر هست که تغدییر و قضا نتوان کرد
 فاطمه: درد ما را نیست درمان الغیاث / هجر ما را نیست پایان الغیاث
 جلیلی: تا به کی ای ماه من در پرده پنهان بینمت / چهره بگشا تا میان ماه تابان بینمت
 sahar6725: تبی این کاه را چون کوه سنگین میکند،آنگاه/چه آتشها که در این کوه برپا میکنم هر شب
 amirghorbanpur: بی همگان بسر شود / بی تو بسر نمی شود
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 sahar6725: دلم فریاد میخواد ولی در انزوای خویش/چه بی آزار با دیوار نجوا میکنم هر شب
 جلیلی: برو ای غم که مهمان دارم امشب / عزیزی بهتر از جان دارم امشب
 sahar6725: برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر/که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
 amirghorbanpur: تا که در دسترسی از تو همه بی خبرند / تا کمی دور شوی , هی خبرت می آید
 sahar6725: دردم از یار است و درمان نیز هم/دل فدای او شد و جان نیز هم
 حسن ق: منت هیچ کس نخواهم خورد / نان بازوی خویش خواهم خورد
 جلیلی: دل پر حسرت محنت نصیبم / تن بیچاره نا پیدا طبیبم
 sama89: مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد / مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد
 amirghorbanpur: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید / قصه ی بی سر و سامانی من گوش کنید
 حسن ق: دراین سرای بی کسی کسی به در نمیزند / به دشت پرملال ماپرنده پرنمیزند
 sahar6725: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن/در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
 amirghorbanpur: نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
 saye: درست اول این نوبهار عاشق شد // دلم میان همین گیرودار عاشق شد
 24hr4: دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من/ دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من
 saye: نترسم که با دیگری خو کنی // تو با من چه کردی که با او کنی؟
 جلیلی: یکی تخت زر ، زیر پایم نهند / به نیکوترین قصر ، جایم دهند
 nora1368: دردها بسیار اما نوشدارو ها کم است / دل که میگیرد تمام سحر و جادوها کم است
 حسن ق: توخود را چو کودک ادب کن به چوب / به گرز گران مغز مردم مکوب
 24hr4: بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر/ کز آتش درونم دود از کفن برآید
 nora1368: دیوانه ام که به عقلم نیاورند / دیوانه تو است که عاقل نمی شود
 Arashtad: دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ... پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
 nora1368: ای وای در این دار فنا خستگی ما / چیزی نبود جز غم دلبستگی ما
 جلیلی: ای دوست گل به یادگاری بفرست / گر گل نبود نشانه خاری بفرست
 AFSANEH1: تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم/ گاهی از کوچه ی معشوقهی خود می گذرم
 جلیلی: میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
 AFSANEH1: نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی / لطف بهار عارفان در تو نگاه کردنست
 جلیلی: تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست / عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست
 AFSANEH1: تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است/ ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است
 جلیلی: تیغ برنا گر بدستت داد چرخ روزگار / هر چه میخواهی ببر اما نبر نان کسی
 AFSANEH1: یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد /دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
 فاطمه: دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت / دستم نمیرسد که بگیرم عنان دوست
 AFSANEH1: تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می / زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه
 جلیلی: هر درختی به مصافش، سری آورد فرود/ یا که در کرنش و یادر صدد کشمکش است
 AFSANEH1: تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم / گاهی از کوچه ی معشوقه ی خود می گذرم
 zhila93s: ما زاده عشقیم و فزاینده دردیم ////// با مدّعیِ عاکفِ مسجد، به نبردیم
 جلیلی: مانند بهار نو جوانی کردیم / با بلبل مست نغمه خوانی کردیم
 sayedali: مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی که بتان فرو گذارند اساس خودنمایی
 جلیلی: یاری اندر کس نمیببنم یاران را چه شد /دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
 f4a6r1n10: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند/گل ادم بسرشتندوبه پیمانه زدند
 جلیلی: در هفت آسمانم الا یک ستاره نیست / نامی زمن به پرسنل این اداره نیست
 sama1370: تو را من چشم در راهم/ شباهنگام/ که میگیرند در شاخ تلاجن/ شاخه ها رنگ سیاهی را
 جلیلی: ایدوست گل بیادگاری بفرست / گر گل نبود نشانه خاری بفرست
 ایشتار: تا حبّ علی و آل او یافته ایم کام دل خویش مو به مو یافته ایم وز دوستی علی و اولاد علی است در هر دو جهان گر آبرو یافته ایم
 سیدمجید.ج: ماهی قرمز کوچکی هستم در دل شیشه ای تو / مواظب باش دلت نشکنه که من می میرم
 arminmaher: می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی //این گفت سحر گه گل بلبل تو چه می گویی
 جلیلی: یکی را ز تن ، جامه در دزد گاه / بکندند از کفش پا تا کلاه
 نغمه19: هرآن کس را که در خاطر زعشق دلبری یاریست/سپندی گوبرآتش نه که دارد کارو باری خوش
 arminmaher: شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان / که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
 mohammad110: نابرده رنج گنج میسر نمی شود /مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 arminmaher: در این دنیا کسی بی غم نباشد //اگر باشد بنی آدم نباشد
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 arminmaher: یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد // دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 arminmaher: در پناه لطف حق باید گریخت //کو هزاران لطف بر ارواح ریحت
 mohammad110: تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او.....زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
 mobin81: در دل بریان من آتش مزن رحم کن بر دیده گریان من
 arminmaher: نوح تویی روح تویی فاتح ومفتوح تویی //سینه ی مشروح تویی بر در اسرار مرا
 Sufia: از دی که گذشت،دیگر از او یاد مکن/فردا که نیامدست بیداد مکن/بر نامده و گذشته بنیاد مکن/باری خوش باش و عمر بر باد مکن
 mohammad110: نازار دلی را که تو جانش باشی....معشوقه پیدا و نهانش باشی
 arminmaher: یاد یاران یار را میمون بود //خاصه کان لیلی واین مجنون بود
 جلیلی: در دیده به جای خواب آب است مرا / زیرا که بدیدنت شتاب است مرا
 mehrdad221: آن شیر زن بمرد او شهریار زاد / هرگز نمی رد کسی که دلش زنده شد به عشق
 arminmaher: قافیه اندیشم ودلدار من //گویدم مندیش جز دیدار من
 mehrdad221: نگهبان گنجی تو از دشمنان / و دانش نگهبان تو جاودان
 arminmaher: نار تو این است نورت چون بود //ماتم این خود که سورت چون بود
 bahara: نباید بستن اندر چیز و کس دل که دل برداشتن کاریست مشکل
 mehrdad221: لال شوم کور شوم کر شوم / لیک محال است که من خر شوم
 sama1370: ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
 mehrdad221: شمع لرزان وجودم را شبی ارام نیست / روز ها اشته ام چو دریا شیبها اتشم
 arminmaher: می خواه وگل افشان کن از دهر چه میجویی//این گفت سحر گه گل بلبل تو چه می گویی
 mehrdad221: یکی درد و یکی درمان پسندد / یکی وصل و یکی هجران پسندد
 arminmaher: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را //در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 Kayvan81: ای نام مونس روانم / جز نام نیست بر زبانم
 جلیلی: ما بدین در نه.پی حشمت و جاه آمده ایم / از بد حادثه.اینجا به پناه آمده ایم
 ZAHRA6: مرا کاریست مشکل با دل خویش/که گفتن می نیارم مشکل خویش
 arminmaher: شبی یاد دارم که چشمم نخفت //شنیدم که پر وانه با شمع گفت
 جلیلی: توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود
 محمد امین طیبی: در این گیتی عجب دیدن عجب نیست/ عجب بین جمادی و رجب نیست
 mehrnoosh73: تا حبّ علی و آل او یافته ایم /کام دل خویش مو به مو یافته ایم
 جلیلی: میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
 محمد امین طیبی: تاب من از تاب تو افزونتر است //گرچه تو سرخی به نظر من سپید
 محمد امین طیبی: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند // واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
 جلیلی: دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند نادان دوست
 محمد امین طیبی: تن پر ز شرم و بهایی مراست / اگر بی گناهم رهایی مراست
 niki2v: تو را می خواهم و دانم که هرگز / به کام دل در آغوشت نگیرم
 VAYO: ما را برای رونق بازار میخواهی/ای باغبان تا چند گل را خوار میخواهی
 alisina: یکی از دوستان مخلص را/مگر آواز مم رسید به گوش
 محمد امین طیبی: شتر در خواب بیند پنبه دانه / گهی لف لف خورد گه دانه دانه
 solmaz1379: هر که زنجیر سر زلف پری رویی دید////دل سودازده اش برمن دیوانه بسوخت
 mehrdad221: ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش / با چو یار نیستی با هر که هستی یار باش
 arminmaher: شبی یاد دارم که چشمم نخفت //شنیدم که پروانه با شمع گفت
 جلیلی: تهی شد خانه ، خالی ماند دستم / به پنجاه و سه سال اینم که هستم
 محمد امین طیبی: می نوش که بعد از من و تو ماه بسیار //// سلخ به غرّه آید از غرّه به سلخ
 arminmaher: تاب من از تاب تو افزونتر است //گرچه تو سرخی به نظر من سپید
 niki2v: دوش دیوانه شدم عشق مرا دیدو بگفت / امدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
 atefeh: فا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم/شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم
 atefeh: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
 atefeh: نمی توان به تو شرح بلای هجران کرد،فتاده ام به بلایی که شرح نتوان کرد
 arminmaher: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس //که چنان زو شده ام بی سر وسامان که مپرس
 erfanasgarirb: سعدیا!مرد نکونام نمیرد هرگز//مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
 جلیلی: دوستی با مردم دانا نکوست / دشمن دانا به از نادان دوست
 atefeh: ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم / آنقدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم
 جلیلی: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید / قفسم برده به چایی و مرا شاد کنید
 arminmaher: درد م از یار است ودر مان نیز هم // دل فدای او شد جان نیز هم
 جلیلی: من از بیگانگان هر گز ننالم / که با من هر چه کرد اون آشنا کرد
 لیلاوصالی(رایحه یاس): دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی
 جلیلی: یکی را که در بند دیدی نخند / مبادا که فردا بیفتی به بند
 arminmaher: در کنا رخطوط سیم پیام //خارج از ده دو کاج روییدند
 mohamad111: دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ایم / ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را
 جلیلی: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا / بی وفا حالا که ازپا فتاده ام چرا
 atefeh: از منست این غم که بر جان منست//دیگر این خود کرده را تدبیر نیست
 جلیلی: تا کنی ناز و سپس غنچه ی لب باز کنی / عشوه ها از خم ابروی تو می آید و بس
 Negar68: ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن / یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر
 جلیلی: روزی که نه هنگام سواری است سوارند / وقتی که نباید بنشینند ،نشستند
 Negar68: در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند / تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود
 alimalllaki: در کوی نیکنامی مارا گذر ندادند/گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
 Negar68: آن نافه مراد که می خواستم ز بخت / در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرو دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 zhila93s: یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت چندان که بازبیند دیدار آشنا را
 جلیلی: از منست این غم که بر جان من است / دیگر این خود کرده را تدبیر نیست
 جلیلی: تا به کی ای ماه من در پرده پنهان بینمت / چهره بگشا تا میان ماه تابان بینمت
 arminmaher: توانا بود هر که دانا بود // زدانش دل پیر برنا بود
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 arminmaher: در پناه لطف حق باید گزیخت // کو هزاران لطف بر ارواح ریخت
 جلیلی: تن آدمی شریف است بجان آدمیت / نه چنان لباس زیبا نشان آدمیت
 arminmaher: تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر // برو دامن راه دانان بگیر
 جلیلی: روزی که نه هنگام سواری ست سوارند / وقتی که نباید بنشینند نشستند
 arminmaher: درشتی و نرمی به هم دربه است// چو فاصد که جراج و مرهم نه است
 mahyasani: تنها یکی به قله ی تاریخ میرسد/هر مرد پاشکسته که تیمور لنگ نیست
 جلیلی: تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس / ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک
 marjanzamani: کم گوی و گزیده گوی چون در / تا ز اندک تو جهانی شود پر
 جلیلی: روز تو یک روز به پایان رسد / نوبت سرمای زمستان رسد
 2reza: دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت/ آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
 جلیلی: وقت آمد که بشنوید اسرار / می گشاید خدا شما را گوش
 amirmohammad79: شب شنفتست مناجات علی/جوشش چشمه عشق عزلی
 جلیلی: یا در سر این عقیده سر خواهم داد/ یا افسر شاه را نگون خواهم کرد
 
لینک یادداشت
ziba44
ziba44 یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /بادوستان مروت با دشمنان مدارا

 روستایی: ای دل ز دوستان وفادار روزگار / جز ساز من نبود کسی سازگار من
 moeinm: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد/عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
 روستایی: دل من دار که در زلف شکن در شکنت / یادگاریست ز سر حلقه شوریده سران
 soufya90: نگا
 روستایی: ؟
 mahdidavari: نور در جلوه ی دریایی وی پیدا بود آن پری وش که مرا خاطری از دریا بود
 روستایی: در نمازند درختان و گل از باد وزان / خم به سرچشمه و در کار وضو می‌بینم
 ziba44: من از ان حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم /که عشق از پرده عصمت برون ارد زلیخارا
 روستایی: از همه سوی جهان جلوه‌ی او می‌بینم / جلوه‌ی اوست جهان کز همه سو می‌بینم
 kimia7: مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت//خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت
 روستایی: تو که آتشکده‌ی عشق و محبت بودی / چه بلا رفت که خاکستر خاموش شدی
 HODA7: یارب این نو گل خندان که سپردی به منش/باز دار از دست حسود چمنش
 آرش: شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست/ جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست
 روستایی: تو ای چشمان به خوابی سرد و سنگین مبتلا کرده / شبیخون خیالت هم شب از شب زنده داران پرس
 آرش: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد/آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
 روستایی: در نمازند درختان و گل از باد وزان / خم به سرچشمه و در کار وضو می‌بینم
 آرش: میخانه ی معصومه چو دیدم گفتم/ ای کاش عقیله هم به قم آمده بود
 روستایی: دست عهدی که زدش بر در دل قفل وفا / درج عفت به همان مهر و نشان بازآورد
 آرش: در میخانه گشایید برویم شب و روز/ که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم
 روستایی: متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان / حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست
 salam159159: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود
 ziba44: درین حیرت فلکها نیز دیریست/ که میگردند سرگردان دریغا
 روستایی: از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران / رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران
 آرش: نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی/ تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
 روستایی: مانده ام با آب چشم و آتش دل ، ساقیا /چاره ی کار مرا در آب آتشگون ببین
 مهدی صدیقی: نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را / که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری
 روستایی: یارب چها به سینه این خاکدان در است/کس نیست واقف اینهمه راز نهفته را
 mnb4523: از عالم خاک بی قراران رفتند/با مرکب عشق جان نثاران رفتند
 آرش: دل ولو کوچک به لطف تو بزرگی میکند/ یک دل آباد از صد شهر ویران بهتر است
 روستایی: تا چشم جان ز غیر تو بستیم پای دل /هر جا گذشت جلوه‌ی جانانه‌ی تو بود
 سارا: دل و جانم به تو مشغول و نظر بر چپ و راست///تا نگویند رقیبان که تو منظور منی
 ziba44: یوسف من نیز به من باز رسان/ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف
 سارا: فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب //که حیف باشد از او غیر او تمنایی
 روستایی: یک شب چراغ روی تو روشن شود ، ولی / چشمی کنار پنجره ی انتظار کو
 ziba44: وصل من با تو همین بس که در آن کو شب تار/کنم افغان و شناسی تو به آواز مرا
 سارا: از نام ما مپرس که در جمع دوستان/ نام و نشان,نشانه دلهای بی غم است
 مهسا: تا توانی دلی بدست آور/ دل شکستن هنر نمی باشد
 zeinabhaghi: دارم از زلف سیاهت گله چندان که مپرس/ که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس
 soufya90: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه می رود از ما همه از ارادت اوست
 مهسا: تو نیکی می کن ودر دجله انداز /که ایزد در بیابانت دهد باز
 roya17: زندگی گرمی دل های بهم پیوسته ست ♥♥ تا در آن دوست نباشد همه درها بسته ست
 Hiccup: لطفا اگه میشه شعری بگید که تهش ((ج)) داشته باشه.
 مهدی صدیقی: آنچه شیران را کند روبه مزاج / احتیاج است احتیاج است احتیاج
 zeinabhaghi: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد// هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد
 فاطمه: در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم / حکم آنچه تو فرمایی ، لطف آنچه تو اندیشی
 Hiccup: یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا//یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا
 فاطمه: الهی دلی ده در آن دل تو باشی / به راهی بدارم که منزل تو باشی
 saboori: یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند// مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من
 روستایی: نه زو زنده بینم نه مرده نشان/به دست نهنگان مردم کشان
 saboori: نگه تا که دهقان دانا چه گفت // به فرزندگان چون همی خواست خفت
 فاطمه: تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است / ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است
 saboori: تا چند کنیم از تو قناعت به نگاهی // یک عمر قناعت نتوان کرد الهی
 فاطمه: یارم تویی به عالم یار دگر ندارم / تا در تنم بود جان دل از تو برندارم
 saboori: میازار کسی را که آزاده مرد // سر از تن ندارد به آزار و درد
 روستایی: در بزم او که خفته فرو پلک چشمها/غیر از دل تپیده و رنگ پریده نیست
 مهدی صدیقی: تا این غزل شبیه غزلهای من شود/ چیزی شبیه عطر حضور شما کم است
 روستایی: تخت سلطان هنر بر افق چشم و دل است/خسرو خاوری این خیمه و خرگاهش نیست
 ziba44: تو کس مهنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند ادمی
 sahel25: یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل اشیانی داشتم
 24hr4: ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده/ وز آب دیده ی ما صد جای آسیا کن
 Motahhareh: نازنینامابه نازتوجوانی داده ایم /دیگراکنون باجوانان نازکن باماچرا
 24hr4: این جا کسی است پنهان دامان من گرفته/ خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
 ziba44: همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر/نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها
 24hr4: ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم/ یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت
 Motahhareh: تورامن چشم درراهم شباهنگام که میگیرنددرشاخ تلاجن سایه هارنگ سیاهی
 roya17: دوش می امدو رخساره بر افروخته بود...تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود
 24hr4: دل حافظ ار بجویی غم دل ز تندخویی/ چو بگویمت بگویی سر دردسر ندارم
 ziba44: من نگویم که مرا از قفس ازاد کنید /قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 Motahhareh: دوش دیدم که ملائک درمیخانه زدند/گل آدم بسرشتندوبه پیمانه زدند
 heavenwind: در آن نفس که بمیرم در اروزی تو باشم / بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
 elahetiri: مدّعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما//غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ی ما
 zhila93s: از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر // کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
 ziba44: ما باده پرستان غم بیهوده نداریم /اندیشه ای از بوده و نا بوده نداریم
 abouzar800: ♥ مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید / ک حلقه ای ز سر زلف یار بگشاید ♥
 mojtaba66maleki: دوستان افسونگر حق ناشناسند ای دریغ/ دلبری بی رنگ و ریب و غمگساری ساده کو؟
 abouzar800: ♥ ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش / چرا تهی ز می خوشگوار بایستی ♥
 mojtaba66maleki: یار من پرده از چهره گشای امشب/تافلک لاف نیاید که چه ماهی دارم
 abouzar800: ♥مباش در پی آزار و هر چ خواهی کن/ک در شریعت ما غیر از این گناهی نیست♥
 abouzar800: ♥ تا ندانی ک سخن عین صوابست مگوی / و آنچه دانی ک ن نیکوش جوابست مگوی ♥
 ziba44: یارم چوقدح بدست گیرد /بازار بتان شکست گیرد
 abouzar800: ♥♥ دور از تو ماه من همه غم ها ب یکطرف / وین یکطرف ک منت دونان کشیده ام ♥♥
 ziba44: می روزی و گریه می آید مرا/ ساعتی بنشین تا باران بگذرد
 yekta11: در نهایت ،بی نهایت خفته بود / دل مردد بود وهم آشفته بود...
 502: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را /در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 rozhanbahari: الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد *** مرا روزی مباد اندم که بی یاد تو بنشینم
 parvanneh: من سکوت خویش را گم کرده ام *لاجرم در این هیاهو گم شدم
 sedaf: مادرم دیده بسویت نگران است هنوز @ غم نادیدن تو بار گران است هنوز
 روستایی: ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم/همای عرش کجا و کبوتر چاهی
 AFSANEH1: یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش/ میسپارم به تو از چشم حسود چمنش
 zahrafalahatkar: شبروان مست ولای تو علی/ جان عالم به فدای تو علی
 AFSANEH1: یا علی گفتیم و عشق آغاز شد / یا علی گویان هنوزم عاشقیم
 sara73: میروی و گریه می اید مرا/ساعتی بنشین که باران بگذرد
 AFSANEH1: در میکده و دیر که جانانه تویی تو /مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
 فاطمه: وفا نکردی و کردم ، جفا ندیدی و دیدم / شکستی و نشکستم ، بریدی و نبریدم
 AFSANEH1: من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم / نگیر از من نگاهت را که با آن عالمی دارم
 جلیلی: مملکت در کنف امن و امان است امروز / زان که فیروزی ما نقل جهان است امروز
 kimia80: زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا / چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
 sama1370: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند/ آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 msmerfani: یک بقچه برای غزلم می بافم تا که غزل من ره عالم گیرد
 ایشتار: در بند غمت بنده صفت حلقه به گوشیم وز دام تو چون آهوى وحشى نرمیدیم تشریف غمت بر دل و با درد فراقت جفتیم، ولى جامه طاقت ندریدیم
 فاطمه: ما را ز شب وصل چه حاصل که تو از ناز / تا باز کنی بند قبا صبح دمیده ست
 جلیلی: تا توانی دلی به دست آور / دل شکسته هنر نمی باشد
 
لینک یادداشت
arminmaher
arminmaher جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳
این سخن باید به آب زر نوشت / گر رود سر برنگردد سرنوشت

سرنوشت ما بدست خود نوشت / خوش نویس است و نخواهد بد نوشت

 arminmaher: تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر //برو دامن راه دانان بگیر
 arminmaher: رفتم به در میکده خواب آلوده //خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده
 arman1711: همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد / چو فرو شدم به دریا چوتو گوهرم نیامد
 mahshidgh: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند . گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
 ایشتار: دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش
 arminmaher: شب زاسرار علی آگاه است //دل شب محرم سرالله است
 Kayvan81: توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود
 arminmaher: دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او//نومید نتوان بود ازاوباشد که دلداری کند
 سیدمجید.ج: در دایره وجود موجود علیست / اندر دوجهان مقصد و مقصود علیست
 arminmaher: ترس دارم ورنه می گفتم معلم یک ولیست//میم ومیمش از محمد عین ولامش از علیست
 جلیلی: تو رفتی و برفتم من هم از خود ، کنج دیواری / بدرد خود گرفتارو ز درد این گرفتاری
 نغمه19: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور/کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
 arminmaher: راستی را کس نمی داند که در فصل بهار // از کجا آمد پدیدار این همه نقش و نگار
 arminmaher: روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاست//از بهر طلب طمعه پر و بال بیاراست
 جلیلی: تا توانی دلی بدست آور / دل شکسته هنر نمی باشد
 arminmaher: در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه //به امروزت مشو غره که از فردا نه ای آگه
 mohammad110: همه موسم تفرج به چمن روندو صحرا......تو قدم به چشم ما نه بنشین کنار جویی
 mobin81: یار مرا غار مرا عشق جگر خوا ما یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا
 arminmaher: الهی سینه ای ده آتش افروز //در آن سینه دلی وان دل همه سوز
 mohammad110: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی.....از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی
 arminmaher: یارب تو چنان کن که پریشان نشوم //محتاج به بیگانه وخویشان نشوم
 diba13: میازار موری که دانه کش است/که جان دارد و جان شیرین خوش است
 arminmaher: تو لیلی وش چو بنشینی به محمل محمل آرایی/ چو از محمل فرود آیی به منزل منزل آرایی
 arminmaher: یک دو پندش داد طوطی بی نفاق //بعد از آن گفتش سلا م و الفراق
 mehrdad221: قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش / متصل گردن به دریا های خویش
 arminmaher: شبی یاد دارم که چشمم نخفت //شنیدم که پروانه با شمع گفت
 mehrdad221: تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد
 somi: دیشب به سیل اشک ره خواب زدم/نقشی به یادروی توبراب میزدم
 somi: مرا مرگ بهتراست ازاین زندگی/که سالارباشم وکنم بندگی
 arminmaher: یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم //رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی
 mehrdad221: یکی درد و یکی درمان پسندد / یکی وصل یکی هجران پسندد
 جلیلی: دستم بگرفت و پا به پا برد / تا شیوه راه رفتن آموخت
 mehrdad221: تا به دنیا بوده از من دم زده / او غذا ی روزه ام را هم زده
 arminmaher: هر دم از عمر می رود نفسی //چون نگه می کنم نمانده بسی
 mehrdad221: یلی بود از مردم سیستان / منم کردمش روستم دستان
 arminmaher: نارونی بود به هندوستان//زاغچه ای داشت در آن آشیان
 bahara: نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزد آن برد جان برادر که کار کرد
 mehrdad221: دین و دل بردند و قصد جان کنند / الغیاث از جور خوبان الغیاث
 arminmaher: ثواب مسجد ومحراب ومنبر //امیر المومنین علی قنبر
 mehrdad221: رشته ای بر گردنم افکنده دوست / می کشد هر جا که خاطر خواه اوست
 arminmaher: تو لیلی وش چو بنشینی به محمل محمل آرایی //چو از محمل فرود آیی به منزل منزل آرایی
 arminmaher: یکی درد ویکی در مان پسندد//یکی وصل ویکی هجران پسندد
 ZAHRA6: در دم نهفته به زطبیبان مدعی/ باشد که از خزانه غیبش دوا کند
 arminmaher: در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود// کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
 arminmaher: دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد //کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد
 ziba44: دیریست که دلدار پیامی نفرستاد ""ننوشت کلامی سلامی نفرستاد
 baharkhanoom: دراین دنیا کسی بی غم نباشد/اگرباشد بنی ادم نباشد
 maghseti: ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
 maghseti: الا یا ایها ساقی ادر کاسا وناولها که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
 arminmaher: ای نام تو بهترین سر آغاز //بی نام تو نامه کی کنم باز
 محمد امین طیبی: زکوی میکده دوشش به دوش می بردند / امام شهر که سجاده می کشید به دوش
 جلیلی: شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با شمع گفت
 arminmaher: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود //وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
 محمد امین طیبی: دلی بستم به آن عهدی که بستی/ تو آخر هر دو را باهم شکستی
 جلیلی: یارب مددی ساز که یارم بسلامت / باز آید و برهاندم از بند ملامت
 wais: توانا بود هرکه دانا بود = زدانش دل پیر برنا بود
 محمد امین طیبی: دوش مرغی به صبح می نالید/عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
 VAYO: شهرت در این مقام به گمنام بودن است/ازمن نشان بپرس ولی بی نشان بیا
 niki2v: آمده ام که سر نهم / عشق تو را به سر برم
 محمد امین طیبی: می را چه اثر ز چشم مستت / که مستی شادمانه از توست
 wais: تاتوانی تشنه راسیراب کن = درمجالس خدمت اصحاب کن
 arminmaher: نارونی بود به هندوستان// زاغچه ای داشت در آن آشیان
 niki2v: نازد به خودش خدا که حیدر دارد // دریای فضائلی مطهر دارد
 جلیلی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و در ماندگی
 محمد امین طیبی: یک چند پشیمان شدم از رندی ومستی/یک عمر پشیمان زپشیمانی خویشم
 solmaz1379: من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم///که عشق از پرده عصمت برون ارد زلیخارا
 arminmaher: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را //به خال هندویش بخشم سمر قند وبخارا را
 arminmaher: آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند //بر جای بد کاری چو من یکدم نکو کاری کند
 arminmaher: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش //وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش
 arminmaher: شبانگاهان که مخمور شبانه //گرفتم باده با چنگ وچغانه
 Saradli70: همان گنج دینار و کاخ بلند نشاید بدن مر تورا سودمند
 abnoosthes: دوش مرا حال خوشی دست // سینه من را اتشی دست داد// نام تو بردم دلم آتش گرفت// شعله به دامان سیاوش گرفت
 atefeh: تارو پود عالم امکان، به هم پیوسته است عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد
 atefeh: در جست وجوی اهل دلی هرچه که گشتیم اخر به همان جای که بودیم رسیدیم
 atefeh: موی سپید را فلکم آسان نداد/این رشته را به نقد جوانی داده ام (رهی معیری)
 atefeh: می رود عمر عزیز ما، دریغا چاره چیست/دی برفت و میرود امروز و فردا، چاره چیست
 atefeh: تو طاعت حق کنی به امید بهشت-نه نه تو نه عاشقی که مزدوری تو
 arminmaher: وان دگر همچنان پخت هوسی //وین عمارت به سر نبرد کسی
 saman2015: رفیق اهل غفلت هر که شد از کار می ماند چو یک پا خفت، پای دگر از رفتار می ماند
 atefeh: دام تزویر که گستردیم بهر صید خلق//کرد مارا پایبند و خود شدیم آخر شکار
 arminmaher: رفتم به در صومعه ی عابدوزاهد //دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد
 arminmaher: دل من در هوای روی فرخ //بود آشفته همچون موی فرخ
 arminmaher: خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه //ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
 erfanasgarirb: هم تو به عنایت الهی // آنجا قدمم رسان که خواهی
 arminmaher: یارب زمی طهور پر کن جامم //فرزند غمم ز غم بر آور کامم
 arminmaher: من از بیگانگان دیگر ننالم //که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
 atefeh: دلم تنهاست ماتم دارم امشب//دلی سرشار از غم دارم امشب
 جلیلی: برو ای غم که مهمان دارم امشب / عزیزی بهتر از جان دارم امشب
 arminmaher: بر سر آنم که گر ز دست بر آید //دست به کاری زنم که غصه سر آید
 جلیلی: در دیده بجای خواب آب است مرا / زیرا که بدیدنت شتاب است مرا
 alirezaemo30: اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/با دوستان مروت با دشمنان مدارا
 arminmaher: آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند // بر جای بد کاری چو من یک دم نکو کاری کند
 جلیلی: دلم تنهاست ماتم دارم امشب / دلی سر شار از غم دارم امشب
 arminmaher: بر سر آنم که گر زدست بر آید // دست به کاری زنم که غصه سز آید
 saboori: در ای در گه که گه گه که که که که شود ناگه××مشو غره به امروزت که از قردا نهی آگه
 جلیلی: هر آنکس که دارد هش و رای و دین/ پس از مرگ بر من کند آفرین
 arminmaher: نصیحت گوش کن جانا که از جان د وست تر دارند //جوانان خردمند پند پیر دانا را
 جلیلی: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند
 arminmaher: در دایره ی مینا خونین جگرم می ده //تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
 atefeh: یک نعره مستانه ز جایی نشنیدیم//ویران شود این شهر که میخوانه ندارد
 arminmaher: در میکده رهبانم وبرصومعه عابد // گه معتکف دیرم وگه ساکن مسجد
 جلیلی: دل به دلداران سپردن کار هر دلدار نیست / من به تو جان میسپارم دل که قابل دار نیست
 arminmaher: تاب من از تاب تو افزون تر است // گرچه تو سرخی به نظز من سپید
 جلیلی: دل به دلداران سپردن کار هر دلدار نیست / من به تو جان می سپارم دل که قابل دار نیست
 arminmaher: تن آدمی شریف است به جان آدمیت // نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
 جلیلی: تو رو با غیر می بینم صدایم در نمی آید / دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید
 arminmaher: ده روز مهر گردون افسانه است وافسون //نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا
 جلیلی: اگر تو دیر نزد من شتابی / چو باز آیی مرا زنده نیابی
 arminmaher: یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم //محتاج به بیگانه وخویشان نشوم
 zhila93s: مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است << زان رو سپرده اند به مستی و شرب مدام ما
 arminmaher: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟ // بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟
 arminmaher: از کجا آمده ام آمدنم بحر چه بود // به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
 reysa: من از بیگانگان دیگر ننالم // که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
 hasti78: در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند/گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را
 arminmaher: الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه // که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
 جلیلی: میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
 arminmaher: تو نیکی می کن و در دجله انداز // که ایزد در بیابانت دهد باز
 جلیلی: ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هر چه دیده بیند دل کند یاد
 arminmaher: دوش می آمد ورخساره بر افروخته بود // تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود
 جلیلی: در نو میدی بسی امید است / پایان شب سیه سپید است
 arminmaher: تو لیلی وش چو بنشینی به محمل محمل آرایی // چو از محمل فرود آیی به منرل منزل آرایی
 جلیلی: یارب از ابر هدایت برسان بارانی / پیش تر زانکه چوگردی ز میان بر خیزم
 arminmaher: می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجویی // این گفت سحرگه گل بلبل تو چه میگویی
 جلیلی: یارب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید
 arminmaher: دریغ مدت زمان که بر امید وصال/ به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق
 marjanzamani: قطره ای کز جویباری میرود / در پی انجام کاری میرود
 arminmaher: دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست // جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است
 جلیلی: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف / مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
 arminmaher: یارم چو قدح به دست گیرد // بازار بتان شکست گیرد
 جلیلی: دگران کاشتند ما خوردیم/ ما بکاریم دگران خورند
 
لینک یادداشت
atefeh
atefeh دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
بگذار و بگذر از سر جور وستم که عمر
از ما گذشت از تو هم ای یار بگذرد
این یک دو دم که مانده به پایان عمر من
ای جان مرو که کار من از کار بگذرد

 erfanasgarirb: درختان برافراشته دور باغ//برافروخته هر گلی چون چراغ
 atefeh: غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است/ باقی همه چون موج، ز دریا گذرانند
 erfanasgarirb: دل هر ذره ای بشکافی//آفتابی اش در میان بینی
 atefeh: یارم تویی در عالم، یار دگر ندارم / تا در تنم بود جان، دل از تو بر ندارم
 arminmaher: می خواه وگل افشان کن از دهر چه می جویی//این گفت سحر گه گل بلبل تو چه می گویی
 جلیلی: یکی بود یکی نبود / غیر از خدا هیچ کس نبود
 atefeh: دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد//چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 جلیلی: در دیده به جای خواب آب است مرا / زیرا که به دیدنت شتاب است مرا
 atefeh: از دل تنگ اسیران قفس یاد کنید / ای که دارید نشیمن به لب بامی چند
 جلیلی: دست در دست هم دهیم به مهر / میهن خویش را کنیم آباد
 سعید داودی: قشنگ بود ..
 atefeh: اقاسعید خواهش میکنم...ولی الان بایدبادال یه شعر میخوندید
 سعید داودی: دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است / شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
 atefeh: تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم// تبسمی کن و جان بین که همی سپرم
 Negar68: من گدا و تمنای وصل او هیهات / مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست
 جلیلی: تو ای قمری اندر بیشه زاران / هوای صاف و آب چشمه ساران
 atefeh: نباید بستن اندر چیز و کس دل//که دل برداشتن کاریست مشکل
 جلیلی: لخظه های خوب بزم خوبرویان از من است / چون به جمع می پرستان خواجه محرم گشته ام
 Negar68: من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق / چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست
 atefeh: ترا که هر چه مراد است در جهان داری//چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری
 Negar68: یا بخت من طریق مروت فروگذاشت / یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد
 sisi1: دیدی ک مرا هیچ کسی یاد نکرد/جز غم ک هزاران آفرین بر غم باد
 جلیلی: دارد هزار چراغ و بیراهه می رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش
 arminmaher: شبی یاد دارم که چشمم نخفت // شنیدم که پروانه با شمع گفت
 zhila93s: توانا بود هر که دانا بود \\\ ز دانش دل پیر یرنا بود
 sisi1: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
 جلیلی: دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است / شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
 hasti78: ترحم بر پلنگ تیز دندان/جفاکاری بود بر گوسفندان
 جلیلی: نا برده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 reysa: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند // گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند
 hasti78: دوست دارم شمع باشم دردل شبها بسوزم/روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم
 جلیلی: من هماندم که وضو ساختم از چشمه ی عشق / چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست
 arminmaher: تا کی به تمنای وصال تو یگانه // اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
 جلیلی: هر آنکس که دارد هش و رای و دین / پس از مرگ بر من کند آفرین
 arminmaher: نارونی بود به هندوستان // زاغچه ای داشت در آن آشیان
 جلیلی: نبینی باغبان چون گل بکارد / چقدر زحمت کشد تا گل بر آید
 جلیلی: نبینی باغبان چون گل بکارد / چقدر زحمت کشد تا گل بر آید
 arminmaher: در کنار خطوط سیم پیام // خارج از ده دو کاج روییدند
 atefeh: دانی که چرا سر نهان با تونگویم؟//طوطی صفتی طاقت اسرار نداری
 mohammad22: یاد انروز که درگوشه شطرنج دلت-شاه عشق بودم و با کیش رخت مات شدم
 جلیلی: مرا چه چاره چون بختم چنین است / تو گویی چرخ با جانم به کین است
 arminmaher: تو را تیشه دادم که هیزم کنی // نگفتم که بنیاد مردم کنی
 mahyasani: یک دسته کلید است به زیر بغل عشق/از بهر گشاییدن ابواب رسیده
 جلیلی: هر آنکس که دارد هش و رای و دین / پس از مرگ بر من کند آفرین
 sisi1: نیست کس تا بگویم راز خویش/ناله پنهان کرده ام در ساز خویش
 marjanzamani: شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی / سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
 جلیلی: تو ای قمری اندر بیشه زاران / هوای صاف و آب چشمه ساران
 amirmohammad79: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم / دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 atefeh: ای غایب از نظر به خدا می سپارمت//جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
 جلیلی: تا به کی ای ماه من در پرده پنهان بینمت / چهره بگشا تا میان ماه تابان بینمت