گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
پدیده
پدیده شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳
آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

 olivegreen97: دارم چو شمع سر غمش بر سر زبان /لب میگزد چو غنچه‌ی خندان که خامشم
 پدیده: مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن که علی خودش بیاید در خانه گدایان
 olivegreen97: نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده /که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده
 dariadel: هرپاسبان که طره ی بامِ زمانه داشت/چون طره سربریده شد از زخم خنجرش
 
لینک یادداشت
soufya90
soufya90 شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
خیال انگیز و جان پرورد چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی

 olivegreen97: یار قند غزلش بر لب و آب آینه گون /طوطی جانم از آن پسته شکرخا باشد
 najmeh65: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس/ آنچنان زو شده ام بی سروسامان که مپرس
 olivegreen97: سایه‌ی دولت همه ارزانی نودولتان /من سری آسوده خواهم زیر بال خویشتن
 mohadese626: نازنینامابه نازتوجوانی داده ایم // دیگراکنون باجوانان نازکن باماچرا؟
 olivegreen97: ابر از آن بر سر گلهای چمن زار بگرید/که خزان بیند و آشفتن گلهای چمن زار
 sheryzfard: رسید مژده که غم ایام نخواهد ماند/ چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند
 mohadese626: دیشب صدای تیشهه ازبیستون نیامد // شایدبه خواب شیرین فرهادرفته باشد
 olivegreen97: دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
 سارا: ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم/ ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
 dariadel: من از باده گویم تو از توبه گویی / مگو کز چنین ماجرا میگریزم
 
لینک یادداشت
jalalsami
jalalsami یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
دل می رود ز دستم صاحبدلان خدارا دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
 olivegreen97: از همه سوی جهان جلوه‌ی او می‌بینم /جلوه‌ی اوست جهان کز همه سو می‌بینم
 سارا: من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب/مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
 olivegreen97: دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز /صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشم
 ستاره: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 mohadese626: دوداگربالانشیندکسرشأن شعله نیست // جای چشم ابرونگیردگرچه اوبالاتراست
 ستاره: تو و طوبی و ما و قامت یار / فکر هر کس به قدر همت اوست
 olivegreen97: تو ای چشمان به خوابی سرد و سنگین مبتلا کرده/شبیخون خیالت هم شب از شب زنده داران پرس
 سارا: سیلی از امواج خوردن عادت هر روزه ی / صخره های ایستاده ,صخره های محکم است
 sheryzfard: تا در قفس پر زدن خویش اسیر است / بیگانه پرواز بود مرغ هوایی
 سارا: یک جام پر از شراب دستت باشد/ تا حال من خراب دستت باشد
 olivegreen97: در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم /عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشم
 mohadese626: مازیاران چشم یاری داشتیم // خودغلط بودآنچه میپنداشتیم
 olivegreen97: محرم ماه الفت با جنون است/چراغ کوچه هایش بوی خون است
 سارا: تار و پود عالم امکان,به هم پیوسته است /عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد
 dariadel: دلا دیشب چه میکردی تودر کوی حبیب من/الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من
 سارا: نیم نانی گر خورد مرد خدا/بذل درویشان کند نیمی دگر
 dariadel: روز چوشمعی به شب زود رو سرفراز /شب چو چراغی به روز کاسته ونیم تاب
 
لینک یادداشت
abdi
abdi شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار // که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

 olivegreen97: شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست /روز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست
 soufya90: تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد// تا بود فلک شیوه او پرده دری بود
 olivegreen97: دیر جوشی تو در بوته‌ی هجرانم سوخت /ساختم اینهمه تا وارهم از نامیها
 30gol: اسمانی تو در ان گستره خورشیدی کن من همبن قدر که گرم است زمینم کافیست
 olivegreen97: تو ای چشمان به خوابی سرد و سنگین مبتلا کرده / شبیخون خیالت هم شب از شب زنده داران پرس
 mohadese626: سالهادل طلب جام جم ازمامیکرد // انکه خودداشت ز بیگانه تمنا میکرد
 olivegreen97: در جوانی همه با یاد تو دلخوش بودم/پیرم و از تو همان ساخته با یاد هنوز
 sheryzfard: ز من هر آن که او دور چو دل به سینه نزدیک / به من هر آن که نزدیک از او جدا جدا من
 abdi: نه تو در علم آیی و نه در عیان // نه تو سودی از سود و زیان
 mohadese626: نازنینامابه نازتوجوانی داده ایم // دیگراکنون باجوانان نازکن باماچرا؟
 abdi: آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد // صبر و آرام تواند به من مسکین داد
 olivegreen97: دل من فدای دو دست اباالفضل/به قربان چشمان مست اباالفضل
 سارا: لازمه عاشقیست رفتن و دیدن ز دور / ور نه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست
 dariadel: تیری که زدی بردلم از غمزه خطارفت/تاباز چه اندیشه کند رأی ثوابت
 سارا: تو ای تنهاتر از تنها به دنبال تو میگردم/ تو ای پیدا و ناپیدا به دنبال تو میگردم
 abdi: مرا پرسی که چونی ؟ چونم ای دوست ؟ // جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست
 dariadel: ترش و شیرین است قدح ومدح من بااهل عصر/از عنب می پخته سازندو ز ِ حِصرم توتیا
 
لینک یادداشت
banooyas
banooyas پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳
به نام او که هستى نام ازو یافت,فلک جنبش زمین آرام ازو یافت
 olivegreen97: تو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح / به یاد چشم تو گیرند جام صهبا را
 banooyas: آشنایی نه غریب است که دلتنگ من است,چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت
 banooyas: آشنایی نه غریب است که دلتنگ من است,چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت
 olivegreen97: تو شهریار علی گو که در کشاکش حشر / علی و آل به امداد میرسد ما را
 banooyas: او بى تو چو گل تو پاى در گل,او سنگ دل و تو سنگ بر دل
 olivegreen97: لب دوخت هر کرا که بدو راز گفت دهر / تا باز نشنود ز کس این راز گفته را
 banooyas: آتش عشقم بسوخت خرقه ى طاعات را,سی جنون در ربود رخت عبادات را
 olivegreen97: از نسیم سحر آموختم و شعله شمع / رسم شوریدگی و شیوه شیدائی را
 banooyas: اى سلسه ى مو شرر به جانم کردى,آواره ز شهر و خانمانم کردى
 banooyas: اى سلسه ى مو شرر به جانم کردى,آواره ز شهر و خانمانم کردى
 olivegreen97: یاری کن ای نفس که درین گوشه ی قفس / بانگی بر آورم ز دل خسته ی یک نفس
 banooyas: سخن گوهر شد و گویده غواص,به سختى در کف آید گوهر خاص
 banooyas: سخن گوهر شد و گویده غواص,به سختى در کف آید گوهر خاص
 olivegreen97: صید را شرط نباشد همه در دام کشیدن / به کمند تو فتادم که نگهدار من آئی
 banooyas: یا رب به خدایی خداییت وانگه به کما پادشاهیت از عق به غایتى رسانم ,کاو ماند اگر چه من نمانم ا
 olivegreen97: مایه‌ی حسن ندارم که به بازار من آئی /جان فروش سر راهم که خریدار من آئی
 banooyas: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور,کلبه احزان شود روزى گلستان غم مخور
 olivegreen97: رود از دیده چو با یادمنش اشک ندامت / لاله از خاکم و از کالبدم ناله برآید
 banooyas: درپیش شاه عرض کدامین جفا کنم,شرح نیازمندى خود یا ملال تو
 olivegreen97: وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار / اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا
 banooyas: از دل آن روز که من زاده ام,داغ به دل بوده و دل داده ام
 banooyas: از دل آن روز که من زاده ام,داغ به دل بوده و دل داده ام
 olivegreen97: مشو از باغ شبابت بشکفتن مغرور / کز پیش آفت پیری بود و پژمردن
 banooyas: نروید تخم کس بى دانه عشق,کس ایمن نیست جز در خانه ى عشق
 olivegreen97: قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس / کس از دور فلک دستی نبرد از بدبیاران پرس
 banooyas: ساربان بار من افتاد خدارا مددى,که امید کرمم همره این محمل کرد
 olivegreen97: در کار ما پروائی از طعن بداندیشان مکن / پروانه گو در محفل این شمع بی پروا بیا
 banooyas: انان که به نظر خاک را کیمیا کنن,آیا شود که گوشه ى چشمى به ما کنند
 olivegreen97: دارم هوای صحبت یاران رفته را / یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم
 banooyas: ماها توسفر کردى و شب ماند و سیاهى ,نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهى!!!!!
 olivegreen97: یارب آن یوسف گم‌گشته به من بازرسان / تا طربخانه کنی بیت حزن بازرسان (واقعا هم تعجب داشت)
 banooyas: نفس باد صبا مشک غشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد,)نداشتم دیگه(
 olivegreen97: در آستان مرگ که زندان زندگیست / تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم
 banooyas: ما ز یاران چشم یارى داشتیم,خود غلط بود آنچه میپنداشتیم
 olivegreen97: مرغ دل در قفس سینه من می نالد / بلبل ساز ترا دیده هم آواز امشب
 olivegreen97: ؟؟
 olivegreen97: باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب / تا کنی عقده اشک از دل من باز امشب
 abdi: بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین // کین اشارات جهان گذرا ما را بس
 olivegreen97: سلامت آنسوی قافست و آزادی در آن وادی /نشان منزل سیمرغ از شاهین شکاران پرس
 abdi: سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی // که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی
 olivegreen97: یار قند غزلش بر لب و آب آینه گون / طوطی جانم از آن پسته شکرخا باشد
 abdi: درس معلم ار بود زمزمه عشق // جمعه به مکتب بکشد طفل گریزپا را
 olivegreen97: الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی / نگارین نخل موزونی همایون سرو آزادی
 behzad48: یار یارست اگریاروفادار بود/یارچون نیست وفادار کجا یار بود
 abdi: دایم گل این بستان شاداب نمی ماند // دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
 behzad48: یکی گوید تویی سرمنزل خویش / به رفتن کوش و جز رفتن میندیش
 olivegreen97: شهریارا ورق از اشک ندامت میشوی / تا که نامت نبرد در افق نامیها
 abdi: آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند // در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟
 behzad48: اگردستم رسد برچرخ گردون/ازوپرسم که این چونست وآن چون
 abdi: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم // دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا ؟
 behzad48: آسمان بار امانت نتوانس کشید/قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند
 olivegreen97: دم خورشید و نم ابری و با قوس قزح / شهسواری و به رنگینه کمانی گل من
 abdi: ندانم با تو یک دم چون توان بود //که صد دیوت نگهبان آفریدند
 Iago: دوست ان اسدوست آن است که گیرد دست دوست *** در پریشان حالی و درماندگی
 nimaghodrati: یارم تویی در عالم، یار دگر ندارم / تا در تنم بود جان، دل از تو بر ندارم
 olivegreen97: من از شیرینی شور و نوا بیداد خواهم کرد / چنان کز شیوه‌ی شوخی و شیدایی تو بیدادی
 barbod: ىاربامابىوفاىى مىکند* بى سبب ازماجداىى مىکند...
 olivegreen97: در راه عشق گر برود جان ما چه بک / ای دل تو آن عزیز تر از جان نگاه دار
 salam159159: رهرو منزل عشقیم وزسر حد عدم / تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم
 بیدکانی: مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد /// هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
 saye1363: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد // نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
 بیدکانی: دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند /// دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
 olivegreen97: درین کنج غم آباد نشانش نتوان دید / اگر طالب گنجید به ویرانه بگردید
 مهدی صدیقی: دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند / از گوشه ی بامی که پریدیم ، پریدیم
 olivegreen97: مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ/ به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را
 zhila93s: ای آفتاب آهسته تر بر بام قصرش زن قدم /// ترسم صدای سایه ات خوابست بیدارش کند
 soufya90: دردم از یار است و درمان نیز هم/ دل فدای او شد و جان نیز هم
 olivegreen97: ملول از نالهٔ بلبل مباش ای باغبان رفتم /حلالم کن اگر وقتی گلی در غنچه بو کردم
 mohadese626: من مست وتودیوانه ماراکه بردخانه؟ /// صدباربه توگفتم کم زن دوسه پیمانه
 Hadisvashe: همه کارم ز خود کامی به بد نامی کشید آخر / نهان کی مانند آن رازی کزو سازند محفل ها
 olivegreen97: ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف/این زمان یوسف من نیز به من بازرسان
 dariadel: نازنینا مابه ناز تو جوانی داده ایم/ دیگر اکنون باجوانان ناز کن باماچرا
 
لینک یادداشت
پدیده
پدیده شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳
به قدت نمی رسم زیر پایت را هم نگاه کن. نگاه من کجا و نگاه آسمان دارت کچا؟
ناگاه باد عطر تو را به تمام آسمان های آسمان می رساند و من از این افتخار می بارم

 olivegreen97: متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان / حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست
 پدیده: پدیده: از شعرتون ممنون الیور
 olivegreen97: خواهش میکنم/فقط جسارتا من الیور نیستم اون الیو هست/موفق باشید
 
لینک یادداشت
پدیده
پدیده شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳
پشت دیوار بزرگ غربت می شینم
یه نگاهی می کنم به آینه ها
آرزو می خواد که قربونی بشه پیش لمس آروم فرشته ها
نمی خوام عاطفه هام با این خیسی بمونه باز عاشق پروانه ها
نمی خوام من که برم از پیش من بگیرم رنگ همه زمونه ها
یه دفعه بارون میاد می گیردم می بینم من هم شدم خاطره ها

 olivegreen97: از غم خود بپرس کو با دل ما چه می‌کند / این هم اگر چه شکوه‌ی شحنه به شاه کردنست
 پدیده: پدیده: سلام باز هم ممنون
 
لینک یادداشت
sayeh20
sayeh20 جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳
عقل گوید که دل مأوای من است/عشق خندید و گفت یا جای تو یا جای من است
 olivegreen97: تشنه دیدی به سرش کوزه‌ی تهمت بشکانند؟ / شهریارا تو بدان تشنه‌ی جان سوخته مانی
 sayeh20: یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
 olivegreen97: مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد / تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد
 sayeh20: دین و دل صد گوشه نشین داده به یغما آن خال که بر کنج لبش گوشه نشین است
 olivegreen97: تیر از غمزه‌ی ساقی سپر از جام شراب / با کماندار فلک جنگ وجدالی کردیم
 sayeh20: من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم
 olivegreen97: من آن پیرم که شیران را به بازی برنمیگیرم / تو آهووش چنان شوخی که با من میکنی بازی
 sayeh20: یار اگر با ما گهی صلح و گهی پیکار داشت ما حریف عشق او بودیم و با ما کار داشت
 olivegreen97: تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام / شمه‌ای از نفحات نفس یار بیار
 sayeh20: رفتم که ببینم کیست تا یادم کند یک غزل مهمانی حال پریشانم کند رفتم و غافل از اینکه من زتنها ترخودم خواب هم نیست کزین کابوس بیدارم کند
 olivegreen97: درس این زندگی از بهر ندانستن ماست / این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه
 sayeh20: هستیم به لطف آل احمد مدیون لبریز طراوت است دشت و هامون در روزنهم ز ماه پر فیض ربیع رفته به جهنم ابن سعد ملعون
 olivegreen97: نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار / خودپسندی جان من برهان نادانی بود ( فکر کنم وقت نمازه ، انشالله بعد اذان و شام)
 sayeh20: دفتری گر بنویسند ز خوبان جهان تو به سر دفتر خوبان جهان عنوانی//التماس دعا//
 olivegreen97: یکی ساقی مست است پس پرده نشسته ست / قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید
 salam159159: ویرانه اگر گشت دلم بی گذر تو / دارم گله هایی زدل بی خبر تو
 olivegreen97: وه که با این عمرهای کوته بی‌اعتبار /اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا
 sayeh20: آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع آتش آن است مه در خرمن پروانه زدند
 sayeh20: در آسمان نه عجب گربه گفته حافظ سرود زهره به رقص اورد مسیحارا
 olivegreen97: این همه جلوه و در پرده نهانی گل من / وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من
 مهدی صدیقی: نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم ، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 olivegreen97: اشاره غزل خواجه با غزاله تست/صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
 zhila93s: اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل/// کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی
 olivegreen97: یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم/تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
 mohadese626: مشودرپیچ وتاب رنج وغم گم // به هر حالت تبسم کن،تبسم
 olivegreen97: مژگان کشید رشته به سوزن ولی چه سود/دیگر به چاک سینه مجال رفو نبود
 سارا: دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی است/ که اگر بازستانند دو چندان گردد
 sheryzfard: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس / آن چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس
 
لینک یادداشت
sayeh20
sayeh20 یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم


 sayeh20: ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ایم
 sayeh20: ما زین جهان از پی دیدار میرویم از بهر دیدن حیدر کرار میرویم درب بهشت گر نگشایند به روی ما گوییم یا علی واز دیوار میرویم
 olivegreen97: من سراپا همه شرمم تو سراپا همه عفت / عاشق پا به فرارم تو که این درد ندانی
 مهدی صدیقی: لب حوض !
 مهدی صدیقی: لب حوض ! یک چند به کودکی بر استاد شدیم / یک چند ز استدای خود شاد شدیم
 olivegreen97: متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان /حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست
 zhila93s: تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس// ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک
 olivegreen97: کاش پیوسته گل و سبزه و صحرا باشد /گلرخان را سر گلگشت و تماشا باشد
 mohadese626: دوش دیوانه شدم عشق مرادیدوبگفت // آمدم نعره مزن جلمه مدر هیچ مگوی
 Hadisvashe: یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم/رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
 olivegreen97: یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان/تا طربخانه کنی بیت حزن بازرسان
 
لینک یادداشت
مهدی صدیقی
مهدی صدیقی یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
مشـاعــــــــــــره موضـــوعی:

موضوع:
درد

 مهدی صدیقی: اشک خونین به طبیبان بنمودم گفتند : /// درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد
 saber67: درعاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز/استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم
 مهدی صدیقی: دردی ست غیر مردن کان را دوا نباشد // پس من چگونه گویم این درد را دوا کن
 olivegreen97: فریب عشق به دعوی اشگ و آه مخور / که درد و داغ بود عاشقان شیدا را
 30gol: دردت چه بود که چون من تمام شب سر را به سنگ میزدی و میگریستی
 olivegreen97: طبیب بی مروت کی به بالین فقیر آید / که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را
 مهدی صدیقی: درد ِ دلگیری ست درد ِ خواستن / رفتن و بیهوده خود را کاستن
 olivegreen97: به غصه بلکه به تدریج انتحار کنم / دریغ و درد که این انتحار آنی نیست
 ستاره: دردم از یار است و درمان نیز هم/دل فدای او شد و جان نیز هم
 ستاره: درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس
 آرش: مرد را دردی اگر باشد خوش است/ درد بی دردی عذابش آتش است
 olivegreen97: تمنای وصالم نیست عشق من مگیر از من / به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت
 Masih1388: در شهر هر چه می نگرم غیر درد نیست / حتّی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست
 Masih1388: درد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست / شربت بیماری فرهاد، شیرین بود
 Masih1388: مبادا ای طبیب، بهر علاج درد من کوشی / که من در سایه ی این نا خوشی، حال خوشی دارم
 آرش: دردم نهفته به ز طبیبان مدعی/ باشد که از خزانه ی غیبم دوا کنند
 omshi: علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد/ مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را
 ستاره: دردا که فراق ناتوان ساخت مرا / بر بستر ناتوانی انداخت مرا
 soufya90: دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع گر چه رهبانی میخانه فراوان کردم
 mohadese626: مرامیبینی و هردم زیادت میکنی دردم // تورامیبینم ومیلم زیادت میشودهردم
 Hadisvashe: دردم از یار است و درمان نیز هم / دل فدای او شد و جان نیز هم