گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
marzi9833
marzi9833 شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲
کیستی که من اینگونه به اعتماد

نام خود را

با تو می گویم

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم و

بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم

کیستی که من این گونه به جد


در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم!


 abed: واقعا زیبا بود...
 abed: حرف نداشت،ممنون...