گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
malihe886
malihe886 یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲
می دانی؟یک وقت هایی باید


رویِ یک تکه کاغذ بنویسی


تعطیل استو بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت


... ... باید به خودت استراحت بدهی


دراز بکشی


دست هایت را زیر سرت بگذاری


به آسمان خیره شوی


و بی خیال سوت بزنی


در دلت بخندی به تمام افکاری که


پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند


آن وقت با خودت بگویی:


بگذار منتظر بمانند.

 keivan71: از حسین پناهی
 abed: واقعا قشنگ بود،سپاس!