گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
ias26
ias26 شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴
بازهم قلبی به پایم اوفتاد
بازهم چشمی به چشمم خیره شد
باز هم درگیرودار این نبرد
قلبی بر قلب سردم چیره شد........