گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
DYBA
DYBA شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
کاش از شاخه سرسبز حیات /گل اندوه مرا میچیدی
کاش در شعر من ای مایه عمر /شعله راز مرا میدیدی