گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
بانویی از دیار سبز
بانویی از دیار سبز پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴
گاه در سینی فقر خانه
میوه های فروزان الهام را دبده بودم.
در نزول زبان خوشه های تکلم صدادارتر بود...