گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
بانویی از دیار سبز
بانویی از دیار سبز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳
من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از آدم هاست
پس چرا این همه دل ها تنهاست...!
بیخودی می گویند هیچکس تنها نیست
چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند...
همه در جمع ولی تنهایند
من که در تردیدم تو چه طور؟

 *MARYAM*: هرروزجهان است وفرازی ونشیبی/ این نیزنگاهی است به افتادن سیبی// درغلغله ی جمعی و"تنها"شده ای باز/ آنقدرکه درپیرهنت نیزغریبی// آخرچه امیدی به شب وروز جهانست؟/ بایدهمه ی عمرخودت رابفریبی// چون قصه ی آن صخره که ازصحبت دریا/ جزسیلی امواج نبرده ست نصیبی// آیینه ی تاریخ تورا دردشکسته ست/ اماتونه تاریخ شناسی نه طبیبی!
 gerdoo92: این شعر فکر نمیکنم از سهراب باشه .