گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
محمدرضا زادهوش
محمدرضا زادهوش سه شنبه ۳ آبان ۱۳۹۰
یکی بود یکی نبود اثر جمال زاده
42 ص.
یکی بود یکی نبود این داستان ها را در بر می گیرد.
فارسی شکر است
رجل سیاسی (تو را به خدا این داستان را بخوانید تا وضع و روز کشورمان را بیشتر دریابید)
دوستی خاله خرسه
درد دل ملاقربانعلی
بیله دیگ بیله چغندر
ویلان الدوله (که نسخه مستقل آن نیز در این گروه هست)
کباب غاز (که نسخه مستقل آن نیز در این گروه هست، این داستان در اصل کتاب یکی بود یکی نبود نیست ولی به این نسخه افزوده شده است)