گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
houmanrad207
houmanrad207 چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
گاهی فکر میکنم اگر سیب هم ریشه بود باز نیوتن جاذبه زمین را کشف میکرد.
من جاذبه چشمانت را باور دارم هنوز نمیدانم کاشف این جاذبه ام یا مجذوب....
راستی گفته باشم بعد از رهایی از زانوی غم باز هم قد میکشم و ارامش حاصل آزادیست

 
 دلنوشته ها(دست نوشته ها) (3336 یادداشت)