گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
سیدعلمدارابوطالبی نژ
سیدعلمدارابوطالبی نژ جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵شما که غریبه نیستید
آیافرداجمعه است
آخر می خواستم بروم کوچه راآب وجارو کنم
شنیدم که می گفتند
جمعه می آید
بااسب سپیدش ازراه
درافق
ازسمت سپیده
آخرمن آلزایمر گرفته ام
ازبس آدینه هارا شمرده ام
ازپس سالهای عاشقی
آهای
روزهارا گم کرده ام
وجمعه هارابیشتر
ودلم دست خودم نیست
دیگر لیلاوصالی(رایحه یاس): احسنت! عالی بود!! درود!
 
 دلنوشته ها(دست نوشته ها) (3336 یادداشت)