گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
Mahoor96
Mahoor96 دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
صبرڪن سہراب

گفتہ بودی قایقی خواهم ساخت

دورخواهم شد از این خاڪ غریب

‌قایقت جا دارد؟

من هم از همہمہ ی اهل زمین دلگیرم 😔

 
 هر چه می خواهد دل تنگت بگو (1860 یادداشت)