گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
rezafery
rezafery چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
میخانه اگرساقی صاحب نظری داشت آره زندگی زیبا می شد..افسوس که میخانه ی زندگی اصلن ساقی ندارد....صاحب نظریش پیشکش...
 
 هر چه می خواهد دل تنگت بگو (1860 یادداشت)