گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
terme
terme شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴
گاهی بایدسکوت کنی ومنتظر...هیچ کس صدای فریادت رانمی شنود...

 FAFA75: چرا همه ما همه دردیمو و تنها؟
 
 هر چه می خواهد دل تنگت بگو (1860 یادداشت)