گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
علی
علی چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
من خنده زنم بر دل...
دل خنده زند بر من!

اینجاست کہ میخندد دیوانہ بہ دیوانہ

من خنده زنم بر غم...
غم خنده کند بر من!

اینجاست کہ میخندد بیگانہ بہ دیوانہ


🍃🌺وحشے بافقے🌺🍃