گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
fatemeh135
fatemeh135 یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
چندیست دلم یکدله با فتنه‌گران است / این هم به یقین معجزه دور زمان است / چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد / دل‌ بهر خدا یکدله با فتنه گران است / بیداد چو شد میوه آزادی و قانون / بی‌چاره دلم عاشق ظلم و خفقان است / جایی که چکد خون دل از ابر بهاری/ والله که بهاران خجل از فصل خزان است …
 
لینک یادداشت
fatemeh135
fatemeh135 پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بانوی ایرانی

مصطفی با د كوبه ای

تو خورشید درخشانی هلا بانوی ایرانی
چرا در پرده می‌مانی هلا بانوی ایرانی
تو معمار توانمند من ایرانی رادی
تمدن ساز دورانی هلا بانوی ایرانی
اهورایی نژادا در مقامت چون سخن گویم؟
سروش مهر یزدانی هلا بانوی ایرانی
تو توران دختی و آزرمدخت و مام تهمینه
به شهر دل تو سلطانی هلا بانوی ایرانی
هزاران لیلی و عذرا و سلمی خاك پای تو
كه خود شیرین جانانی هلا بانوی ایرانی
ترا زیبد سرافرازی تو فخر آفرین بانو
كه سر عشق می‌دانی هلا بانوی ایرانی
نجابت را تو تفسیری شرافت را تو معنی
ز بس پاكیزه دامانی هلا بانوی ایرانی
تو پیك صادق آرامشی جا ن مایه صبری
عروس شهر عرفانی هلا بانوی ایرانی
نگهبان حریم خانه‌‌ای كز عمق جان و دل
سرود عشق می‌خوانی هلا بانوی ایرانی
تو را تاریخ می‌بیند به میدان وفاداری
كه پرچم‌دار میدانی هلا بانوی ایرانی
اگر قحط محبت شد به دشت تشنه میهن
ترنم‌های بارانی هلا بانوی ایرانی
مباد از چشمه چشمت تراود اشك نومیدی
كه دریایی و توفانی هلا بانوی ایرانی
تویی گرد آفرید روزگار كارزار و خون
كه هرگز در نمی‌مانی هلا بانوی ایرانی
طلسم جهل را بشكن كه در دستان نادانی
نباید بود زندانی هلا بانوی ایرانی
سرود سبز را سرده كه فصل برگریزان را
تو «امید» بهارانی هلا بانوی ایرانی!


پاینده ایران

 
لینک یادداشت
fatemeh135
fatemeh135 پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
از ایران بگو

مصطفی با د كوبه ای


با من از ایران بگو، ایران پرجوش و خروش
با من از میهن بگو تا خون من آید به جوش
با من از آزادگی، آگاهی و دانش بگو…
با من از زرتشت برگو یا اوستا و سروش
با من از اندیشه و گفتار و كردار نیكو…
نكته‌ها برخوان كه سازم جمله را آویز گوش
با من از تهمورث و كیخسرو و نرسی بگو …
یا فرانك یا فریدون یا ز مهر و مهرنوش
با من از فریاد كاوه، از سیاوش‌ها بگو
یا كمان آرش و از جان برآوردن خروش
با من از فریاد خشم بابك و مزدك بگو
یا ز نوشروان و از بوذر جمهر تیزهوش
با من از فرودسی و شهنامه‌ش بخشی بخوان
تا به درد آید دل هر خائن میهن فروش
با من از رستم بگو تا سربرافرازم چو كوه
یا زكورش قصه برخوان تا شود دشمن خموش
با من از آزادگیهای نژاد جم بگو
یا ز بیداری این قوم شریف سخت‌كوش
با من از گلواژه‌های شعر خیامی بخوان
تا كه غم بگریزد و آید زمان عیش و نوش
با من از حافظ بگو تا با غزلجوشی لطیف
عشق را معنا كند آن طرفه پیر خرقه‌پوش
با من از «امید» برگو با زبان پارسی
تا به كی باید به اوهام عرب داریم گوش؟!


پاینده ایران