گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
houmanrad207
houmanrad207 چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
تو که صاحب سخنی راست بگو از حالم که چنان منتظران در پی ماه و سالم

 roya17: من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید...قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
 adeli47: دیشب ای بهتر زگل در عالم خوابم شکفتی/ شاخ نیلوفر شدی بر چشم پر آبم شکفتی
 adeli47: یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش /می سپارم به تو از دست حسود چمنش
 mitramz1378: شمع جانم رابکشت ان بی وفا جای دیگرروشنایی میکند
 rezahd8282: دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم/ همدم عقلم چرا هم صحبت بیگانه باشم
 mohsen: من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش...هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
 Zahra96: ترسم که اشک در غم ما پره در شود ... وین راز سر به مهر به عالم خبر شود
 علی: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل ، مطیع امر شیطانی چه حاصل؟
 پارادوکس: یکی زنده دل رفته بر زیر گل/به از عالمی زنده مرده دل
 mitramz1378: لال شوم کورشوم کرشوم /لیک محال است که من خر شوم
 shokremolve: مردی نه فقط به زور بازوست