گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
FZ
FZ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵
بنی آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند
 shokremolve: دلا تا کی در این زندان فریب این و ان بینی...یکی زین چاه ضلمانی برونشو تا جهان بینی