گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
hataw
hataw چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
نظارگیان روی خوبت ، چون در نگرند از کران ها /
در آینه نقش خویش بینند ، زین است تفاوت نشان ها.

 atefeh: ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او // غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او
 ahmadjalili: مال و ثروت ، حسن صورت نزد خالق شرط نیست / نزد او محبوب باشد هر که با تقوا تر است
 atefeh: تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی//با غیر آشنایی، با آشنا غریبی؟
 Negar68: یا رب از ابر هدایت برسان بارانی/ پیش تر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
 ahmadjalili: من به مردن راضی ام اما نمی آید اجل / بخت بد بین از اجل هم نار می باید کشید
 atefeh: دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد//جز غم که هزار آفرین بر غم باد
 ahmadjalili: در جوانی حاصل عمرم به نادانی گذشت /آنچه باقی بود آنهم در پشیمانی گذشت
 IMANIHO: تو کز مهنت دیگران بی غمی/نشاید که نامت نهند آدمی
 Negar68: یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید
 ahmadjalili: دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود / تا کجا باز دل غم زده ای
 marjanzamani: یا رب تو مرا به روی لیلی / هر لحظه بده زیاده میلی
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 Sagharhasti: یا ببر از صحبت اغیار و با من یار باش/ یا بگو ترک من و یکباره با اغیار باش
 elahe1987: شکر فروش که عمرش دراز باد چرا. تفقدی نکند طوطی شکر خا را
 elahe1987: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند
 shokremolve: دلم از داغ نامردی نسیمی سرد میخواهد/میان قحطی مرحم دلی همدرد میخواهد/مگر یادت نمیاید در اغاز محبت ها/شبی گفتم در گوشت رفاقت مرد میخواهد